top of page

Is een offerte vrijblijvend of bindend?

Een vrijblijvende offerte bevat géén geldigheidsduur.

Wanneer is een offerte bindend?

Afgelopen week meldde zich een klant die zich afvroeg of zijn offertes bindend waren voor zijn klanten. Op zijn offerte had hij staan: “Deze offerte is vrijblijvend en 1 maand geldig”.

Deze zin is juridisch fout en komt in de praktijk helaas nog te vaak voor in contracten en algemene voorwaarden. Een vrijblijvende offerte bevat namelijk géén geldigheidsduur. Maar neemt u deze wel op, dan staat er eigenlijk ‘alle offertes zijn onbeperkt geldig maar ze zijn 1 maand geldig.’ Dit is niet alleen tegenstrijdig maar levert daarbij ook problemen op als u, uw aanbod in wilt trekken (en uw klant vindt dat u het aanbod moet nakomen). Ook kunt u in de problemen komen als uw klant juist het aanbod aanvaardt (maar u daar niet meer mee akkoord gaat omdat de omstandigheden inmiddels zijn gewijzigd).

Want is er nu dan wel of niet een overeenkomst tot stand gekomen waaraan deze klant gebonden is? Door een akkoord van de klant op de offerte ontstaat er een overeenkomst tussen het bedrijf en klant. Echter de tegenstrijdige voorwaarde dat het een vrijblijvende offerte betreft en tegelijkertijd maar 1 maand geldig is, zal u als bedrijf meestal worden aangerekend. Een offerte is namelijk een aanbod en wanneer u impliceert dat het aanbod vrijblijvend is dan mag uw klant zelf bepalen wanneer hij dat aanbod aanvaardt (of niet). Dat kan over 1 week zijn, maar ook 1 jaar. Aanvaardt uw klant het aanbod, dan is er nog geen overeenkomst. De aanbieder die het aanbod doet is er dan dus nog niet aan gebonden. Dat is hij pas als hij op zijn beurt met de aanvaarding akkoord gaat. De omstandigheden kunnen in die (lange) tussentijd gewijzigd zijn en dan zou het onredelijk zijn om een aanbieder aan zijn aanbod te houden. Bij een vrijblijvende offerte kan de aanbieder ook nog eens zijn aanbod intrekken.

In dit geval is er ook nog eens een geldigheidsduur van 1 maand opgenomen. Wanneer de klant het aanbod accepteert binnen die maand, dan is er wel meteen een overeenkomst tot stand gekomen. De aanbieder is er dan dus direct aan gebonden en kan zich niet meer terugtrekken. De aanbieder kan het aanbod binnen die maand ook niet intrekken. Na 1 maand vervalt het aanbod.

Echter nu in dit geval onduidelijk is welke situatie nu geldt, gaat dit ongetwijfeld voor onnodig veel discussies zorgen tussen partijen.

Onze Tip. Zit deze fout in uw algemene voorwaarden laat het dan aanpassen want u verspeelt uw herroepingsrechten of u bent gebonden aan een overeenkomst die u achteraf wellicht niet had gewild.

Twijfelt u of uw voorwaarden op dit punt wel goed zijn? Stuur ze dan naar ons door, wij kijken ze graag voor u na.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

---

Tags:

Veel gelezen:

bottom of page