Is een offerte vrijblijvend of bindend?

Een vrijblijvende offerte bevat géén geldigheidsduur.

Wanneer is een offerte bindend?

Afgelopen week meldde zich een klant die zich afvroeg of zijn offertes bindend waren voor zijn klanten. Op zijn offerte had hij staan: “Deze offerte is vrijblijvend en 1 maand geldig”.