Betaalt de verliezer de hele rechtszaak?


Bij een rechtszaak krijgt u ook als winnaar bijna nooit al uw kosten vergoed. De verliezer betaalt maar een deel van de kosten.

Afgelopen week meldde zich een klant die een rechtszaak had gewonnen. Het vonnis (schriftelijke uitspraak van de rechter) meldde dat de verliezende partij, de klant (de winnende partij) moest betalen en tevens was veroordeeld in de proceskosten.

Dit laatste betekende dat de verliezende partij ook de proceskosten van de klant (de winnende partij) moest voldoen. Maar worden in dat geval dan ook daadwerkelijk alle (proces)kosten van de klant vergoed?

Het antwoord op die vraag luidt ‘Nee’. Een partij die het geschil bij de rechter geheel of grotendeels heeft verloren, wordt als regel veroordeeld om de proceskosten van de andere partij te vergoeden. De gedachte hierachter is dat het aan de verliezende partij is te wijten dat er kosten zijn gemaakt voor het voeren van de gerechtelijke procedure. Op de geschillen met betrekking tot het intellectuele eigendom na, hanteert het Nederlands recht echter niet het uitgangspunt dat de partij die in de proceskosten wordt veroordeeld, ook daadwerkelijk alle kosten die de tegenpartij in verband met de procedure heeft gemaakt, dient te vergoeden. In de wet worden de kostenposten (de proceskosten), die wel worden vergoed, genoemd. Dit zijn kosten rechtsbijstand, reiskosten, verletkosten (inkomen of opbrengsten die u mist omdat u afwezig bent in verband met een procedure), kosten getuigenverhoren, kosten deskundigenberichten, kosten van beslagen, kosten uitbrengen dagvaarding en de griffiekosten (administratiekosten van de rechtbank voor het aanbrengen van een zaak).

Ondanks dat het door het bovenstaande misschien zo lijkt dat alle kosten worden vergoed, is dat helaas niet zo. Voor de belangrijkste proceskosten, te weten de kosten van de ingeschakelde advocaat of jurist, is namelijk een uitzondering gemaakt.

De wetgever heeft hier geen volledige vergoeding gewild, omdat een partij geen invloed heeft op de omvang van de advocaat/rechtsbijstandkosten van haar tegenpartij. Misschien hanteert diens advocaat/jurist wel een zeer hoog tarief of besteedt hij (onnodig) extra veel tijd aan deze zaak. Misschien heeft hij wel bepaalde diensten verricht of werkzaamheden die specifiek verband houden met de bijzondere aard van zijn eigen cliënt. Daar kan de verliezende partij niets aan doen. Waarom zou zij ook deze kosten dan volledig moeten betalen?

Dit is voor de wetgever reden geweest om de proceskosten, voor zover bestaande uit de advocaat- en rechtsbijstandkosten van de winnende partij, meer objectief vast te stellen. De kosten die een partij aan rechtsbijstand heeft uitgegeven worden namelijk niet vastgesteld op grond van de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar worden berekend aan de hand van een speciaal tarief, ook wel het Liquidatietarief genoemd. Bij dit tarief worden punten toegekend voor gemaakte proceshandelingen en het financieel belang van de rechtszaak. De tarieven zijn officieel niet bindend, maar worden wel bijna altijd overgenomen door de rechtbanken. De uitkomst van de puntentoekenning (het zogeheten salaris gemachtigde) is bijna altijd lager dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het is daarom verstandig om van tevoren goed na te gaan of men wel echt een rechtszaak wil starten.

Daarnaast zijn de buitengerechtelijke kosten veelal de kosten die een deel van deze rechtsbijstandkosten kunnen dekken. Deze buitengerechtelijke kosten zijn ook in de wet bepaald en van deze vaste bedragen kan eventueel in de algemene voorwaarden tussen bedrijven (B2B) van worden afgeweken.

Men dient aldus rekening te houden dat men middels de toegewezen buitengerechtelijke kosten en salaris gemachtigde via het puntensysteem niet de daadwerkelijke proceskosten vergoed zal krijgen.

Veel gelezen:

Direct een antwoord op uw vragen:

Bel ons centrale nummer: 085- 888 43 22 en wij helpen u direct verder.

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Disclaimer: Aan de (juridische) informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten van onze blogs en afbeeldingen mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. De naam HBO Juristen en het HBO Juristen logo zijn gedeponeerde (beeld) merken. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Lees ook onze Privacy Policy. 

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

KvK nummer: 55519628 - BTW nummer: NL 851748375B01

HBO Juristen Sittard

Hoofdkantoor

Rijksweg Zuid 27

6131 AL Sittard

info@hbojuristen.com

Tel. 085- 888 43 22

HBO Juristen Amsterdam

Legal Services

Parnassusweg 819

1082 LZ Amsterdam

info@hbojuristen.com

Tel. 085- 888 43 22

HBO Juristen Utrecht

Legal Services

Euclideslaan 251

3584 BV Utrecht

info@hbojuristen.com

Tel. 085- 888 43 22

HBO Juristen Eindhoven

Legal Services

Ulenpas 39

5655 JB Eindhoven

info@hbojuristen.com

Tel. 085- 888 43 22

HBO Juristen ©