Proeftijd, concurrentiebeding en opzegtermijn in de WWZ.

Wat houdt de Wet Werk en Zekerheid in? En welke gevolgen heeft deze wet voor proeftijden, concurrentiebeding en opzegtermijnen?

Afgelopen week meldde zich een klant (zorgverlener) bij ons welke de vraag stelde, in het kader van de aankomende nieuwe wetgeving, wat voor soort arbeidscontracten zij moeten hanteren nu de afroepcontracten verboden zullen gaan worden. Maar is dat ook zo, en wat verandert er precies?