top of page

Hoe kan ik een ander bedrijf aansprakelijk stellen?

Stuur eerst een ingebrekestelling als dat nodig is en eis dan schadevergoeding.

Onze klant (ondernemer) wil een ander bedrijf aansprakelijk stellen omdat deze geen goed werk heeft geleverd. Hij wil nu weten of hij het bedrijf aansprakelijk kan stellen en welke schade hij vergoed kan krijgen.

Hoe zit dat met de aansprakelijkheid?

Als een bedrijf niet aan de eisen van goed vakmanschap voldoet dan is sprake van een tekortkoming in de nakoming en kan onze klant hem aansprakelijk stellen voor de schade.

Je hebt niet altijd direct recht op een schadevergoeding want soms moet er een ingebrekestelling worden gestuurd.

Wanneer nakoming nog mogelijk is moet er altijd een ingebrekestelling worden gestuurd (bijv. je spreekt af dat de dienst op x datum wordt geleverd).

Is nakoming niet meer mogelijk (bijv. je koopt een bruidsjurk maar deze wordt pas geleverd 1 dag na je trouwdag) dan is geen verzuim vereist en heeft de klant direct recht op schadevergoeding.

Onze Tip: Je aansprakelijkheid kun je met Algemene Voorwaarden in enige mate beperken. Zo kun je bijvoorbeeld de zgn. indirecte schade, zoals: gevolgschade, materiële – en immateriële schade, gemiste omzet etc uitsluiten.

Een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering (let op: dit is iets anders dan een aansprakelijkheidsverzekering) vergoedt -onder bepaalde voorwaarden- de schade als je als bedrijf aansprakelijk wordt gesteld.

Heb je schade geleden wegens een tekortkoming in de nakoming? Ga dan na of je een ingebrekestelling moet sturen en laat deze eventueel voor je opstellen door een jurist van HBO Juristen.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page