top of page

Wat kunt u doen tegen te hoge incassokosten?

Zo onderzoekt u of de incassokosten wel correct zijn berekend.

Bij een klant van ons bracht een incassobureau maar liefst €5900,- incassokosten in rekening en € 50,- administratiekosten. De incassokosten waren gebaseerd op 15% van het openstaande bedrag. Bestudering van het dossier door één van onze juristen had tot gevolg dat het incassobureau de incassokosten heeft aangepast en de klant maar slechts €1100,- aan incassokosten hoefde te betalen.

Hoe het komt dat de incassokosten zo zijn verlaagd?

Tussen de klant (een ondernemer) en de leverancier waren geen Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat de leverancier bij de berekening van de incassokosten de wettelijke incassokosten in acht moet nemen en niet 15% van het openstaand bedrag. Ook is het niet toegestaan om administratiekosten in rekening te brengen omdat dergelijke kosten verwerkt zijn in de incassokosten. Had de leverancier nu Algemene Voorwaarden gehad dan had hij ten aanzien van niet betaalde rekeningen met ondernemers kunnen afwijken van de wettelijke incassokosten. Voor openstaande vorderingen van consumenten moeten de incassokosten altijd berekend worden volgens de wettelijke regels, daarvan kan niet in Algemene Voorwaarden van afgeweken worden.

Onze Tip. ga altijd na of de incassokosten juist berekend zijn. Bij B2B kan men in de Algemene Voorwaarden afwijken van de wettelijke incassokosten (bijvoorbeeld 15% van het opstaand bedrag). Zijn er geen Algemene Voorwaarden of staat in de Algemene Voorwaarden niets over de berekening van de incassokosten? Dan moeten de incassokosten berekend worden volgens de wettelijke regels.

Bij B2C is altijd de wettelijke incassokosten van toepassing, ook al bepalen de Algemene Voorwaarden een andere berekeningmethode.

Administratiekosten, dossierkosten etc. mogen nooit in rekening worden gebracht.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page