Heeft een App een disclaimer nodig?

Vooral als er advertenties worden getoond is een disclaimer aan te raden.

Afgelopen week meldde zich een klant die een disclaimer voor zijn mobiele applicatie wilde hebben.

De vraag was al gauw of enkel een disclaimer aan zijn wensen zou voldoen en of deze wel voldoende e.e.a. juridisch zou dichttimmeren.