top of page

Heeft een App een disclaimer nodig?

Vooral als er advertenties worden getoond is een disclaimer aan te raden.

Afgelopen week meldde zich een klant die een disclaimer voor zijn mobiele applicatie wilde hebben.

De vraag was al gauw of enkel een disclaimer aan zijn wensen zou voldoen en of deze wel voldoende e.e.a. juridisch zou dichttimmeren.

Een disclaimer is namelijk letterlijk een korte tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie afwijst of beperkt. Dit wordt vaak in combinatie gedaan met de algemene voorwaarden. Dit houdt in dat in de disclaimer ook je algemene voorwaarden terug te lezen zijn. Maar hoe zou het dan met de privacy zitten, moest die niet ook geregeld worden?

Ondanks mobiele apps geen gebruik maken van cookies, maken zij wel degelijk gebruik van internet (elektronische communicatienetwerken) en slaan ze vrijwel altijd gegevens op in de telefoon (randapparatuur). De wetgeving vereist dat de gebruiker expliciet toestemming geeft voor het opslaan van gegevens via het internet, of op het apparaat. Er is slechts een uitzondering voor gegevens die onderdeel van de dienst zijn of die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de dienst. Net als bij websites is het dus bij apps ook toegestaan om zonder toestemming gegevens op te staan die nodig zijn om een dienst te kunnen gebruiken.

Verder worden in apps regelmatig persoonlijke gegevens ingevoerd. Op het moment dat de app deze gegevens over het internet verstuurt, moet de gebruiker volgens de wet hiervoor ook toestemming geven.

Tevens ten aanzien van de statistieken zoals Google Analytics alsook advertentienetwerken dienen gebruikers toestemming te geven.

We hebben in deze disclaimer dan ook een privacyverklaring opgenomen welke deze zaken regelt en de klant geadviseerd zorg te dragen dat de gebruiker vóór gebruik akkoord moet gaan met de inhoud hiervan.

Onze Tip. De wet zorgt ervoor dat er geen onduidelijkheid mag bestaan hoe de app, of een onderdeel daarbinnen, omgaat met persoonlijke en relevante gegevens voor de dienst zelf.

We adviseren bouwers van apps dan ook om toestemming te vragen in apps, vooral bij het gebruik van advertenties.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page