top of page

Transitievergoeding betalen aan uw werknemer of niet?


Transitievergoeding

Een transitievergoeding is niet altijd verplicht. Bovendien kunt u bepaalde kosten in mindering brengen op de transitievergoeding.

Wat is de transitievergoeding?

Volgens de wet Wet Werk & Zekerheid (WWZ) moeten zowel werknemers met een vast contract als een tijdelijk contract, bij onvrijwillig ontslag deze vergoeding ontvangen. Wanneer het arbeidscontract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, is het betalen van de transitievergoeding niet verplicht. Werkgever en werknemer bepalen in dat geval samen onder welke voorwaarden het arbeidscontract eindigt. Ook als werknemer zelf opzegt, is er geen transitievergoeding verschuldigd (tenzij het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever betreft).

Voor wie?

De regels rondom de transitievergoeding zijn van toepassing voor alle werkgevers (ook payrollorganisaties). Iedere werknemer die minimaal twee jaar (24 maanden) in dienst is (vast of tijdelijk contract), heeft bij einde dienstverband in eerste instantie dus recht op een transitievergoeding.

Hoeveel?

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 75.000 (of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000). Hier wordt alleen vanaf geweken wanneer werkgever of werknemer zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag.

Waarom?

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om het de medewerker makkelijker te maken een nieuwe baan te vinden. Kosten die gemaakt worden voor de begeleiding naar ander werk door werkgever mogen dan ook van de vergoeding worden afgetrokken.

Onze Tip. Voor de werkgevers is het verstandig enkel tijdelijke contracten van korter dan twee jaar duren te sluiten, zodat geen transitievergoeding verschuldigd is.

Ten slotte is het mogelijk om schriftelijk met de werknemer overeen te komen dat de kosten van bepaalde extra faciliteiten (cursus, langere opzegperiode) in mindering komen op de transitievergoeding.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page