top of page

Wanneer kan ik incassokosten in rekening brengen?


Stuur eerst een aanmaning en geef een termijn van 14 dagen. Daarna mag u incassokosten in rekening brengen.

Wanneer uw klant niet binnen de afgesproken betalingstermijn betaalt, dan is hij te laat en zoals dat in juridische vaktaal heet: in verzuim. U zult uw klant dan eerst moeten aanmanen om alsnog te betalen. Wanneer er geen betalingstermijn is afgesproken dan zult u uw klant eerst per brief alsnog een datum moeten geven waarbinnen deze dient te betalen. Hij/zij is dan alsnog in verzuim wanneer er niet wordt betaald.

Bij het bepalen van de hoogte van de incassokosten en wanneer deze verschuldigd zijn, is het belangrijk om te weten of uw klant een particulier of een bedrijf betreft. Is uw klant namelijk een consument (de niet-zakelijke klant) dan moet u deze klant een laatste aangetekende aanmaning sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Ook moet u uw klant exact aangeven welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten hij is verschuldigd als hij niet binnen deze termijn betaalt. Overigens hoeft u uw zakelijke klant deze termijn niet te bieden maar mag dat natuurlijk wel.

De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na verzending van de laatste aanmaning. Dat betekent aldus dat uw vordering pas na deze 14 dagen met de buitengerechtelijke incassokosten mag worden verhoogd. Dit is overigens iets anders dan de wettelijke (handels-)rente. Deze rente is uw klant namelijk over de hoofdsom verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is.

Voor uw niet-zakelijke klant gelden vaste wettelijke incassokosten (staffels) waar u niet vanaf mag wijken. Ten behoeve van uw zakelijke klant kunt u, in uw eigen voordeel, van deze wettelijke kosten afwijken in uw algemene voorwaarden.

Onze Tip. Stuur bij uw niet-zakelijke klanten de juiste aanmaning op tijd om aanspraak te maken op deze buitengerechtelijke incassokosten. Vraag ons eventueel naar een modelbrief, zodat u direct aan de slag kunt! Voor uw zakelijke klanten adviseren wij dat u uw algemene voorwaarden hierop aanpast en afwijkt van de wettelijke buitengerechtelijke kosten.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page