top of page

Contract of algemene voorwaarden vertalen, of niet?


Laat uw contracten en algemene voorwaarden vertalen naar de taal waarin u met uw klant communiceert.

Een klant heeft een bedrijf in Nederland maar doet de laatste tijd ook vaker internationaal zaken. Hij wil weten of hij nu ook zijn contracten en Algemene Voorwaarden moet vertalen of dat hij ze gewoon in het Nederlands kan geven aan zijn buitenlandse klanten.

Begrijpelijke Taal. Voor uw Algemene Voorwaarden en contracten geldt bij internationaal zaken doen geen taaleis. Maar in de rechtspraak is bepaald dat u een contract of Algemene Voorwaarden in een voor de klant begrijpelijke taal moet aanbieden. Begrijpt uw buitenlandse klant alleen maar Engels dan moet u uw contracten en Algemene Voorwaarden ook in deze taal aanbieden.

Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met een voor de wederpartij begrijpelijk taal?

In de rechtspraak is bepaald dat een contract of Algemene Voorwaarden begrijpelijk is, als deze is opgesteld in de taal waarin partijen onderhandelen, spreken of corresponderen. Wordt er dus in het Duits onderhandeld, dan mag u ervan uitgaan dat een Duitstalig contract of Algemene Voorwaarden voor uw klant begrijpelijk.

Als u zich specifiek richt op de internationale markt waar Engels de gebruikelijke voertaal is dan worden Engelstalige voorwaarden begrijpelijk geacht ongeacht de landen waarin partijen zijn gevestigd.

Jurist of vertaalbureau?

Bij de meeste vertaalbureaus, die brochure teksten vertalen kunt u ook terecht voor zgn. juridische vertalingen. In een contract of Algemene Voorwaarden worden veel juridische termen gebruikt. Een vertaalbureau dat geen kennis heeft van deze juridische termen kan een juridische term volledig uit zijn verband trekken, met als gevolg dat de term een geheel andere juridische betekenis krijgt. Om die reden doet u er verstandig aan om uw contracten of Algemene Voorwaarden te laten vertalen door een jurist.

Onze Tip. Gaat u als ondernemer internationaal zaken doen met andere ondernemers (B2B), laat dan altijd uw belangrijkste juridische documenten, contracten en Algemene Voorwaarden in de taal waarin u onderhandelt of correspondeert. Alleen dan weet u zeker dat het begrijpelijk is en dus ook rechtsgeldig is.

Natuurlijk staan wij voor u klaar! Ook voor uw juridische vertalingen.

Veel gelezen:

bottom of page