Kan ik onder een contract uit vanwege dwaling?


Als er sprake is van dwaling kan een contract ongeldig zijn.

Bij ons meldde zich een opdrachtgever die zich af vroeg of zijn klant, die volgens hem onterecht een beroep deed op dwaling, ‘zomaar’ van de gesloten koopovereenkomst tussen beiden af zou kunnen komen. Uiteraard kan dit niet zomaar en om die reden lichten we het begrip dwaling toe.

Wanneer is er nu sprake van dwaling?

Er is sprake van dwaling wanneer er een onjuiste voorstelling van zaken is. Bovendien zou bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet zijn gesloten of tegen andere voorwaarden (er zou bijvoorbeeld hetzelfde voor een lagere prijs zijn gekocht). Bij dwaling komt het er dus op neer dat een van beide partijen van de verkeerde informatie uitging bij het sluiten van de overeenkomst. In dit geval zou de klant van opdrachtgever dus van verkeerde informatie zijn uitgegaan bij het sluiten van de koopovereenkomst.

Wanneer kan men beroep doen op dwaling?

De verkoper geeft een foute inlichting, of

De verkoper zwijgt over een punt dat hij had moeten melden, of

Koper én verkoper gaan uit van dezelfde onjuiste voorstelling van zaken

Wat zijn de gevolgen?