top of page

Moet ik mijn algemene voorwaarden aan mijn klant geven?


Algemene voorwaarden

U kunt uw algemene voorwaarden op papier aan uw klant geven, maar het kan soms ook digitaal.

U, als gebruiker van de algemene voorwaarden heeft de wettelijke verplichting om uw klant een redelijke mogelijkheid te bieden om vooraf van de voorwaarden kennis te nemen (de zogeheten informatieplicht). Op deze manier heeft uw klant de mogelijkheid deze voorwaarden te lezen en op die manier volledig geïnformeerd pas te besluiten of hij een overeenkomst wil aangaan met die voorwaarden. Maar wat is dan die 'redelijke mogelijkheid? Hiervan is uiteraard geen sprake als de voorwaarden in onleesbare kleine lettertjes, in een vreemde taal en/of in onduidelijke bewoordingen staan.

U kunt op verschillende manieren aan uw informatieplicht voldoen:

  • Bij een online gesloten overeenkomst mag u kiezen tussen de algemene voorwaarden fysiek ter hand te stellen of digitaal ter beschikking stellen. De voorwaarden dienen dan het beste in een pdf-bestand op een website of als bijlage bij een e-mail ter beschikking worden gesteld.

  • Bij een offline gesloten overeenkomst moet u de algemene voorwaarden fysiek ter hand stellen. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk, dan kunt u volstaan met de voorwaarden ter inzage te leggen op uw kantoor, bij de Kamer van Koophandel of de griffie van een rechtbank en deze op verzoek van de gebruiker kosteloos en onverwijld toezenden.

  • Indien u een dienstverrichter bent moeten de algemene voorwaarden enkel gemakkelijk toegankelijk zijn.

Wat als u niet voldoet aan de informatieplicht?

Voldoet u niet aan deze informatieplicht, dan kan uw klant de algemene voorwaarden vernietigen. Dit betekent dat aan deze voorwaarden dan geen enkele werking (meer) toekomt. Is uw klant een grote onderneming (met meer dan vijftig werknemers) of hanteert zij nagenoeg dezelfde voorwaarden als u, dan kan hij/zij de voorwaarden echter niet vernietigen.

Onze tip. Ga na wat voor klanten u heeft (grote, kleine bedrijven of consumenten) en of u reeds aan uw informatieplicht voldoet. Immers het niet voldoen aan deze plicht kan betekenen dat uw voorwaarden niet van toepassing zijn en u zich er dus ook niet op kunt beroepen.

Veel gelezen:

bottom of page