top of page

Loonbeslag. Mag u als werkgever bedragen met het loon van uw werknemer verrekenen?

Let op dat u (tijdig) meewerkt aan een loonbeslag en u niet zomaar bedragen gaat verrekenen met het loon van uw werknemer.

Vorige week meldde een klant zich die zich afvroeg welke kosten hij -als zijnde werkgever- mocht verrekenen met het loon van zijn werknemer. Er was onlangs loonbeslag gelegd op het salaris van deze werknemer. In tijden van crisis zijn helaas veel werkgevers bekend met loonbeslagen. Uw werknemer heeft enorme financiële problemen, waardoor zijn of haar schuldeiser(s) hun gelden via u als werkgever proberen te vangen middels het loonbeslag. In het meewerken gaat voor u stiekem veel tijd zitten. Bovendien kunt u hier ook niet onderuit komen nu u bij de wet verplicht bent mee te werken wanneer zo’n loonbeslag wordt gelegd. U als werkgever mag hiervoor echter geen administratiekosten in rekening brengen bij uw werknemer en mag deze ook niet verrekenen met het loon van uw werknemer. Ook zal de werknemer met toch nog een beetje geld, de zogeheten ‘beslagvrije voet’, moeten kunnen leven.

Wel zijn er twee situaties mogelijk als we bekijken wanneer u bepaalde bedragen met het loon van uw werknemer wel mag verrekenen:

  • verrekenen tijdens de duur van het arbeidscontract

  • verrekenen aan het einde van het arbeidscontract (de eindafrekening)

Tijdens het arbeidscontract

Tijdens de duur van het dienstverband mag het verrekenen alleen in een aantal specifieke gevallen. Het moet dan namelijk gaan om een opeisbaar (incasseerbaar) bedrag:

  • Een aan u verschuldigde schadevergoeding van werknemer (bijv. opzettelijke schade);

  • Een aan u als werkgever verschuldigde boete;

  • Een geldlening die werknemer van u als werkgever ontvangen heeft. Dit moet dan wel expliciet in het geldleningscontract zijn overeengekomen;

  • Teveel betaald loon;

  • De huurprijs van een woning, een stuk grond of gereedschap. Dit moet tevens expliciet in het huurcontract zijn overeengekomen.

Verrekenen na afloop arbeidscontract

Het verrekenen na het arbeidscontract is veelal ruimer inzetbaar dan het verrekenen tijdens de duur van het arbeidscontract. Het moet in elk geval duidelijk zijn dat u als werkgever daadwerkelijk een vordering op uw werknemer heeft en dat deze vordering opeisbaar is. U als werkgever mag met de laatste loonbetaling overigens nimmer meer verrekenen dan dat deel van uw werknemer.

Onze Tip. Let aldus op dat u (tijdig) meewerkt aan een loonbeslag en u niet zomaar bedragen gaat verrekenen met het loon van uw werknemer. Heeft u vragen over loonbeslagen en/of uw verplichtingen hierin als werkgever, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Veel gelezen:

bottom of page