top of page

Geld naar de verkeerde rekening over gemaakt? Dit kunt u doen:


Probeer eerst via de bank uw geld terug te krijgen. Lukt dit niet dan kunt u naar de rechter stappen.

Afgelopen week meldde zich een opdrachtgever die zich afvroeg of hij de gelden die hij op een verkeerd bankrekeningnummer had gestort, nog terug zou kunnen krijgen. Met andere woorden mocht deze onrechtmatige ontvanger deze gelden nu houden en was terugstorting niet verplicht?

Een dergelijke betaling wordt in de juridische wereld een onverschuldigde betaling genoemd. Dit betekent eigenlijk dat er is betaald zonder dat er een reden voor was. Het gebeurd vaker dat er een klein foutje wordt gemaakt bij het overmaken bijvoorbeeld door een verkeerd cijfer in te vullen van het bankrekeningnummer. Als het geld ‘ per ongeluk’ op het verkeerde rekeningnummer wordt overgemaakt betekent dit echter niet dat deze rekeninghouder eigenaar is geworden van dit geld en dit zomaar mag houden. Sterker nog, de rekeninghouder zal het geld verplicht moeten teruggeven als degene die het geld heeft overgemaakt dit terugvraagt. Ook al heeft deze zelf niets (fout) gedaan om het geld te krijgen, dan nog moet hij/zij het toch terugstorten.

Wel bestaat hierop een uitzondering, namelijk wanneer je als ontvanger van de gelden redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden met het terugbetalen ervan. Als de ontvanger zich hierop beroept, dan zal hij/zij wel moeten bewijzen waarom hij/zij daar geen rekening hoefde te houden met terugbetaling. Als we naar de praktijkgevallen kijken dan kan de ontvanger dit overigens niet snel overtuigend aantonen..

Onze tip. Wat kunt u het beste doen als u gelden naar een verkeerd rekeningnummer heeft overgemaakt? Vraag dan eerst uw bank of ze het geld kunnen terughalen. Uw bank neemt contact op met de bank van de ontvanger die vervolgens de ontvanger vraagt om het geld weer terug over te maken.

Als de ontvanger het geld niet vrijwillig terug boekt, moet u zelf juridische maatregelen nemen. U kunt alsdan een gerechtelijke procedure opstarten om uw geld alsnog terug te halen. Let wel: heeft de bank de fout gemaakt, dan is deze te allen tijde verplicht de betaling ongedaan te maken en de gelden terug te storten.

Veel gelezen:

bottom of page