top of page

Dagvaarding ontvangen maar te laat gereageerd? Dit kunt u doen:

U kunt op twee manieren alsnog reageren op de dagvaarding, maar wees er wel snel bij.

Afgelopen week meldde zich een opdrachtgever die zich afvroeg of hij alsnog kon reageren op de dagvaarding nu de gestelde termijn reeds was verstreken.

Als gedaagde partij (de partij die wordt gedagvaard) dient u zich te melden bij de rechter voor het voeren van verweer tegen de vordering die uw wederpartij op u stelt te hebben. Maar wat gebeurt er als u zich niet (tijdig) meldt bij de rechter?

Wanneer u niet (tijdig) reageert door uzelf niet te melden bij de rechter naar aanleiding van de dagvaarding laat u ‘verstek gaan’. In de meeste gevallen zal de vordering uit de dagvaarding (volledig) door de rechter worden toegewezen. Dit doet hij/zij middels een zogeheten verstekvonnis.

Wanneer u dus niet binnen de termijn heeft gereageerd en aldus verstek heeft laten gaan, betekent dit echter niet per direct dat uw kans op verweer voeren definitief voorbij is. Die mogelijkheid bestaat namelijk nog wél onder bepaalde voorwaarden. Zolang er nog geen vonnis is gewezen, kan het verstek namelijk nog ‘gezuiverd’ worden door u alsnog te melden bij de rechter. De procedure wordt in dat geval voortgezet bij deze rechter en u krijgt alsnog de gelegenheid om uzelf te verweren tegen al hetgeen de wederpartij heeft gesteld.

Zelfs wanneer het verstek niet is gezuiverd en er al een verstekvonnis door de rechter is gewezen, zijn uw kansen om het verweer van de wederpartij aan te vechten evengoed nog niet definitief verkeken. De procedure kan dan mogelijk nog worden heropend door het instellen van zogenaamd ‘verzet’. Ook hieraan zitten allerlei voorwaarden. Zo dient dit verzet binnen 4 weken nadat u op de een of andere manier aan de andere partij kenbaar heeft gemaakt dat u met het uitspraak van de rechter bekend bent, te worden ingesteld middels een verzetdagvaarding.

Onze tip. Laat u na om tijdig het verstek te zuiveren of om binnen 4 weken verzet in te stellen, dan wordt het verstekvonnis van de rechter definitief waardoor het niet meer kan worden aangetast. U bent hieraan dan gebonden. Het is aldus van groot belang om snel en adequaat te handelen wanneer u niet (tijdig) op de dagvaarding bij de rechter heeft gereageerd!

Veel gelezen:

bottom of page