Het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015

Regelmatig ondersteunen wij klanten bij de aanvraag van een ontslagvergunning of adviseren wij klanten over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding of een oproepcontract.

Vanaf vorig jaar is het

arbeids- en ontslagrecht stapsgewijs gewijzigd. Op 1 juli 2015 staat de volgende wijziging op de planning, namelijk: het ontslagrecht.

De belangrijkste wijzigingen vanaf 1 juli a.s. zetten wij hier

voor u op een rijtje.

WWZ: het nieuwe arbeids – en ontslagrecht

Om de arbeidsmarkt te verbeteren is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De wijzigingen

worden niet in 1x doorgevoerd maar gefaseerd. De wijzigingen hebben betrekking op het

arbeidsrecht, het ontslagrecht en de werkloosheidswet (WW). Op 1 juli a.s. is het ontslagrecht aan de beurt. Dit ondergaat een behoorlijke metamorfose.

De wijzigingen in het ontslagrecht

- Geen keuzevrijheid in ontslagroute: vanaf 1 juli 2015 ligt de ontslagroute vast. De werkgever kan dus niet meer kiezen of hij een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV of de overeenkomst laat ontbinden door de rechter. Welke ontslagroute doorlopen moet worden is afhankelijk van de ontslag reden. Ontslag in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid of

om bedrijfseconomische redenen gaat via het UWV. Bij alle andere ontslagredenen is de kantonrechter bevoegd.

- Bedenktijd ontslag met wederzijds goedvinden: na het ondertekenen van een beëindiging – of vaststellingsovereenkomst heeft een werknemer 14 dagen de bedenktijd. De werkgever moet de werknemer hierover in de overeenkomst informeren. Wanneer dit niet wordt gedaan dan heeft de werknemer een bedenktijd van 21 dagen.

- Opzegtermijn: de tijd van de procedure bij het UWV en de kantonrechter wordt in mindering gebracht op opzegtermijn, mits er 1 maand opzegtermijn overblijft.

- Hoger beroep mogelijk: vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer of een werkgever die het niet eens is met een beslissing van het UWV of de kantonrechter in hoger beroep en cassatie gaan.

- Kantonrechtersformule wordt transitievergoeding: de kantonrechterformule wordt vervangen door de zgn. transitievergoeding. Vaste en tijdelijke werknemers die ontslagen worden door een werkgever en 2 jaar of langer in dienst zijn geweest, hebben bij een ontslag recht op een transitievergoeding.

Nieuw of oud ontslagrecht?

Het oude ontslagrecht geldt nog in de volgende gevallen:

- Het contract vóór 1 juli 2015 is opgezegd, maar pas eindigt op of na 1 juli 2015

- De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter vóór 1 juli 2015 is gestart

- De ontslagaanvraag bij het UWV is vóór 1 juli 2015 ingediend bij het UWV

Onze Tip. Het ontslagrecht gaat drastisch veranderen. Als werkgever krijgt u te maken met een aantal belangrijke wijzigingen. In een eerdere Zaak van de Week hebben wij alle wijzigingen van de WWZ besproken.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

Direct een antwoord op uw vragen:

Bel ons centrale nummer: 085- 888 43 22 en wij helpen u direct verder.