top of page

Het nieuwe ontslagrecht: 5 waardevolle tips voor werkgevers

Vorige week schreven wij over het ontslagrecht per 1 juli a.s. Als vervolg hierop willen wij deze week 5 waardevolle tips over het nieuwe arbeids – en ontslagrecht geven speciaal bedoeld voor werkgevers. Volgende week zullen wij 5 waardevolle tips weggeven specifiek voor werknemers.

Nieuw arbeids – ontslagrecht? Dat wist ik niet!

Om de arbeidsmarkt te verbeteren is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de werkloosheidswet. Als u exact wilt nalezen welke wijzigingen er gelden vanaf 1 juli a.s., lees dan onze vorige zaak van de week.

5 waardevolle tips

Voor werkgevers gaat er uiteraard ook een hoop veranderen. Wij willen u 5 waardevolle tips geven zodat de werkgever weet wat hem te doen staat.

Tip 1: een werknemer kan vanaf 1 juli in beroep en cassatie gaan tegen de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Deze twee gerechtelijke procedures duren heel lang. Daarom is het verstandig als de werkgever met zijn werknemer afspreekt dat hij hiervan afziet. Een werknemer

zal dit sneller in overweging nemen als de werkgever een hogere (ontslag)vergoeding krijgt.

Tip 2: Vanaf 1 januari 2015 dient de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst die 6 maanden of langer duurt, minimaal 1 maand voor afloop van de overeenkomst te laten weten of het contract wordt verlengd of niet. Als deze aanzegtermijn niet in acht wordt genomen, dan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding van maximaal 1 maandloon. Voor de werkgever is het van belang om de datum waarvoor de aanzegging dient te geschieden in de agenda te zetten. Eventueel aanzeggen kort na het sluiten van de arbeidsovereenkomst mag ook.

Tip 3: een werknemer die minimaal 2 jaar in dienst is heeft bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst recht op een ‘ontslagvergoeding’ (lees vanaf 1 juli a.s. transitievergoeding). Voor werkgevers is het daarom verstandig om arbeidsovereenkomsten te sluiten die korter dan 2 jaar duren.

Tip 4: een werkgever moet zijn werknemers de mogelijkheid geven om scholing te volgen. Leg dit schriftelijk vast en spreek daarbij ook af dat een eventuele opleiding die niets te maken heeft met de functie van de werknemer verrekend mogen worden met de eventuele transitievergoeding, zie ook tip 3.

Tip 5: vanaf 1 januari jl. mag er in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter geen proeftijd staan. Werkgevers die toch een proeftijd willen opnemen moet dus een overeenkomst die langer dan 6 maanden (bijv. 6 maanden + 1 dag of 7 maanden) sluiten met werknemers.

Onze Tip. Het arbeidsrecht & ontslagrecht ondergaan een behoorlijke metamorfose. Van werkgevers wordt nog meer verwacht. Voor werkgevers is het van belang dat zij weten wat de nieuwe regels, want het kan ze veel tijd en geld besparen. Volgende week zullen we 5 waardevolle tips geven speciaal voor werknemers. Wilt u deze 5 tips niet missen, bezoek dan onze website.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page