top of page

Mijn debiteur dreigt failliet te gaan, wat nu?

Bij een dreigend faillissement van uw klant kunt u nog een aantal stappen ondernemen, maar u moet wel snel handelen.

Afgelopen week meldde zich een opdrachtgever die zich afvroeg wat hij moet doen wanneer zijn debiteur failliet dreigt te gaan.

Wat kunt u doen als debiteur failliet dreigt te gaan?

- Zoek toenadering bij een andere gezamenlijke schuldeiser om samen het faillissement aan te vragen voor debiteur. Soms brengt dit namelijk een dusdanige druk, dat debiteur uiteindelijk nog gaat betalen.

- Vraag debiteur of er zekerheden kunnen worden afgegeven (zoals via een ander bedrijf of privé van debiteur)

- Wanneer u een eigendomsvoorbehoud hanteert (in de kleine lettertjes) blijft u eigenaar van uw spullen totdat ze volledig zijn betaald. Dit betekent dat u tot het faillissement de spullen nog kunt ophalen bij debiteur.

Wanneer uw debiteur onverhoopt toch failliet gaat, volg dan in elk geval het volgende rijtje:

- Dien uw vordering in bij de curator

- Vraag omzetbelasting op uw facturen bij de belastingdienst terug

- Verwerk in uw administratie waarom uw een vordering wel of niet afboekt en boek deze ook daadwerkelijk (af)

- Bekijk of uw voorlopige aanslag nog juist is

- Bekijk al dan niet in overleg met een jurist of het retentierecht kan worden toegepast (=zaken van debiteur van op het bedrijf verkopen om de eigen openstaande facturen mee te voldoen)

- Ga al dan niet in overleg met een jurist om de nog niet betaalde goederen terug te halen (recht van reclame).

- Stel de bestuurder van de B.V. of N.V. aansprakelijk wanneer deze wist en/of kon weten dat er niet kon worden nagekomen.

Onze tip. Ga bij een (dreigend) faillissement van uw debiteur na of u nog rechten kunt uitoefenen naast enkel een afwachtende houding aan te nemen en het indienen van uw vordering bij de curator. Win zo nodig juridisch advies in.

Veel gelezen:

bottom of page