top of page

Het nieuwe arbeidsrecht; 5 waardevolle tips voor werknemers


In de zaak van vorige week hebben wij 5 waardevolle tips voor werkgevers gegevens. Deze week 5 waardevolle tips over het nieuwe arbeids – en ontslagrecht speciaal bedoeld voor werknemers.

Nieuwe arbeids – ontslagrecht? Dat wist ik niet!

Om de arbeidsmarkt te verbeteren is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de werkloosheidswet. Als u exact wilt nalezen welke wijzigingen er gelden vanaf 1 juli a.s., lees dan een eerdere zaak van de week.

5 waardevolle tips

Voor de werkgever en werknemer gaat er uiteraard ook een hoop veranderen. Wij willen u 5 waardevolle tips geven zodat een werknemer weet wat zijn rechten zijn.

Tip 1: werknemers hebben sneller recht op een vast contract. Het vierde contract of na 2 jaar

(ipv 3 jaar) is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een werknemer moet dit goed in de

gaten houden omdat hij nu sneller (namelijk bij de 4de arbeidsovereenkomst of na 2 jaar) een

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Deze periodes kunnen onderbroken worden als

de werknemer 6 maanden + 1 dag uit dienst gaat. Dit was eerst 3 maanden + 1 dag.

Tip 2: vanaf 1 januari moet de werkgever bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, de werknemer 1 maand van tevoren schriftelijk melden of het contract wel of niet verlengd wordt. Is hij hiermee te laat dan heeft de werknemer recht op betaling van 1 maandsalaris. Wordt het contract van de werknemer verlengd maar heeft de werkgever dit niet 1 maand van tevoren mede gedeeld? Ook dan heeft de werknemer recht op 1 maandsalaris. Of het verstandig is om het te vorderen bij de verlenging van een contract is niet raadzaam. Als de werkgever te laat is met deze aanzegging dan kan de werkgever naar de kantonrechter gaan. Dit moet wel binnen 2 maanden gebeuren.

Tip 3: vanaf 1 januari jl. mag er alleen een proeftijd worden opgenomen in contract voor bepaalde tijd als deze overeenkomst langer dan 6 maanden is of voor onbepaalde tijd is. Krijgt de werknemer een arbeidsovereenkomst van bijvoorbeeld 3 maanden dan mag er geen proeftijd worden afgesproken.

Tip 4: voor de beëindigingen van arbeidsovereenkomsten na 1 juli 2015 geldt dat bij elke arbeidsovereenkomst die 24 maanden of langer heeft geduurd en beëindigd wordt, een transitievergoeding (= ontslagvergoeding) betaald moet worden. Werknemers die 24 maanden of langer in dienst zijn geweest en na 1 juli 2015 ontslagen worden moeten dus een transitievergoeding krijgen.

Tip 5: per 1 juli 2015 hebben werknemers die een vaststellingsovereenkomst tekenen na het ondertekenen van deze overeenkomst 2 weken de tijd om hierop terug te komen. Werknemers doen er verstandig aan om de overeenkomst voordat deze getekend wordt juridische te laten toetsen. Maar nu hebben ze ook nog eens 2 weken na ondertekening een bedenktijd.

Onze Tip. Het arbeidsrecht & ontslagrecht ondergaan een behoorlijke metamorfose. Van werkgevers wordt nog meer verwacht en werknemers krijgen er een aantal ‘rechten bij’. Zo mag er niet meer altijd een proeftijd worden opgezegd, kunnen ze in hoger beroep gaan en moet de werkgever bij een overeenkomst van bepaalde tijd 1 maand vooraf aangeven of hij de overeenkomst wil verlengen of niet. Voor werknemers is het verstandig om al deze nieuwe rechten te kennen en er desnoods aanspraak op te maken.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page