top of page

Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing of die van uw klant?


De voorwaarden van degene die het eerst naar zijn algemene voorwaarden verwijst zijn van toepassing.

Onze klant heeft een dienst geleverd aan een andere ondernemer. Onze klant heeft in zijn Algemene Voorwaarden staan dat op alle overeenkomsten zijn voorwaarden geldig zijn en niet die van zijn wederpartij. Nu heeft hij een geschil met een andere ondernemer, die (gek genoeg) ook in zijn voorwaarden heeft staan dat zijn Algemene Voorwaarden geldig zijn bij alle overeenkomsten die gesloten worden. Onze klant wilt nu weten of zijn voorwaarden van toepassing zijn of die van zijn klant?

Battle of forms

Waar onze klant mee geconfronteerd wordt heet de'Battle of forms'. Beide partijen verklaren op de overeenkomst hun algemene voorwaarden van toepassing. Dat kan natuurlijk niet! Er kan er helaas maar 1 de winnaar zijn.

Welke Algemene Voorwaarden winnen?

In Nederland zijn de voorwaarden van degene die het eerste naar zijn Algemene Voorwaarden heeft verwezen (meestal in de offerte) van toepassing. Verwijst u dus in uw offerte naar uw Algemene Voorwaarden, dan zijn uw voorwaarden van toepassing. Tenzij uw klant uitdrukkelijk uw voorwaarden van de hand wijst, want dan is deze verwijzing bepalend.

Uw klant dient uw Algemene Voorwaarden dus uitdrukkelijk van de hand te wijzen.

De wederpartij van onze klant had als argument dat in zijn voorwaarden staat dat zijn Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op overeenkomsten, en niet die van zijn wederpartij. Helaas in dat geval heeft de wederpartij van onze klant niet uitdrukkelijk de voorwaarden van onze klant afgewezen. De wederpartij moet dus expliciet in een brief of e-mail aangegeven niet akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en eventueel verwijzen naar de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden.

Onze tip.Verwijst de andere partij naar haar algemene voorwaarden waarin zij uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de eerste verwijzer niet aanvaardt, dan dienen partijen over de toepasselijkheid te onderhandelen.

Indien u niet akkoord bent met de Algemene Voorwaarden van een wederpartij geef dan uitdrukkelijk (en het liefst schriftelijk) aan dat u niet akkoord bent met de Algemene Voorwaarden van de andere partij en verwijs desnoods naar uw eigen Algemene Voorwaarden.

Vragen of suggesties? Neem dan contact op.

Team HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page