top of page

Kan ik aansprakelijkheid in mijn Algemene Voorwaarden helemaal uitsluiten?


Bij bedrijven kunt u uw aansprakelijkheid grotendeels uitsluiten, verkoopt u aan consumenten dan gelden strengere regels.

Afgelopen week meldde zich een klant bij ons die een geschil had met zijn leverancier.


Onze klant heeft in zijn algemene voorwaarden staan dat hij bij wanprestatie helemaal nergens aansprakelijk voor is.


De leverancier stelt nu dat onze klant te laat de afspraken is nagekomen en hij hierdoor schade heeft geleden. Maar onze klant had deze schade toch uitgesloten in zijn algemene voorwaarden? Hij vroeg ons hoe sterk hij stond.


Mag je dit (geldig) in je algemene voorwaarden opnemen?

Mag je in je algemene voorwaarden opnemen dat je nergens aansprakelijk voor bent? Het antwoord luidt daarop: Ja, dit mag als het gaat om een contract tussen twee bedrijven onderling.


Maar houdt dat stand bij de rechter?

Wat gebeurt er als er dan toch schade ontstaat, u verwijst naar de algemene voorwaarden en de andere partij vecht dit aan? In zo'n geval zal de rechter kijken naar alle omstandigheden, dus niet alleen de letterlijke tekst van de voorwaarden. Dus er wordt gekeken naar hoe de overeenkomst tot stand gekomen is, of de partijen min of meer even groot zijn, hoe groot de schade is in verhouding tot de omvang van de opdracht, wat partijen hebben gedaan om de schade te beperken etc. Maar vergist u zich er niet in; het is lastig om de algemene voorwaarden bij de rechter aan te vechten.


Wat kunnen we hier uit leren?

Het is lastig om een uitsluiting van aansprakelijkheid aan te vechten nadat deze zijn overeengekomen; afspraak is immers afspraak. Daarom is het dus altijd belangrijk om ook de kleine letters goed door te nemen en te bespreken, maar dat wist u natuurlijk al...


Hoe zit dat bij consumenten? In contracten met consumenten ligt de relatie iets anders. De consument wordt namelijk (extra) beschermd door de wet en het beperken van aansprakelijkheid is daardoor een stuk lastigen.


Opzet en grove schuld

Een bijzonder geval is de aansprakelijkheid bij opzet en grove schuld, want deze mag u nooit beperken. Het is van groot belang dat u dat altijd expliciet opneemt in uw voorwaarden. Neemt u niet in uw voorwaarden op dat de beperkingen van uw aansprakelijkheid niet gelden als sprake is van opzet of grove schuld, dan kan dit grote gevolgen hebben. Bij het ontbreken van een dergelijke bepaling gaan rechters er al snel vanuit dat u uw volledige aansprakelijkheid wilde uitsluiten, met als gevolg dat er een streep wordt gehaald door de hele bepaling en u voor alle schade aansprakelijk bent.


Onze tip. Let er op met welke partij u contracten sluit. Bij consumenten hanteert u andere algemene voorwaarden dan met ondernemers. Daarnaast is het van belang om altijd in uw voorwaarden op te nemen dat de beperkingen van uw aansprakelijkheid niet gelden als er sprake is van opzet of grove schuld.


Natuurlijk staan wij voor u klaar!


Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page