top of page

7 redenen om algemene voorwaarden te gebruiken


Deze 7 zaken regelt u in uw algemene voorwaarden.

Een klant vroeg zich af waarom het zinvol is voor hem om algemene voorwaarden te gaan hanteren. Wij gaven hem onder meer 7 redenen om deze kleine lettertjes wel degelijk te gaan hanteren en delen deze graag met u.

1) Aansprakelijkheid. Ten eerste als men geen kleine lettertjes hanteert is men onbeperkt aansprakelijk,lees ook onze zaak over de aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden. Wanneer u over de aansprakelijkheid namelijk niets hebt geregeld, dan geldt de wet waardoor u in een dergelijke situatie in principe onbeperkt aansprakelijk bent voor alle schade. Dit betekent voor zowel directe als indirecte schade, waaronder eventueel winstderving. U mag weliswaar nimmer uw gehele aansprakelijkheid uitsluiten maar het moge duidelijk zijn dat u deze maar beter kunt beperken waar u maar kunt.

2) Betalingstermijn. Als u niets afspreekt in uw algemene voorwaarden of contractueel regelt, dan is de wettelijke betalingstermijn voor uw facturen 30 dagen. Wilt u een kortere betalingstermijn voor uw facturen dan moet u dit expliciet afgesproken hebben in uw algemene voorwaarden of in een conract. Ook is het mogelijk om de betalingstermijn te verlengen. Dit is toegestaan tot een maximale termijn van 60 dagen na factuurdatum.

3) Rente en buitengerechtelijke kosten. Naast de betalingstermijn kunt u in uw algemene voorwaarden ook in uw eigen voordeel afwijken van de wettelijke handelsrente, door een hogere contractuele rente en buitengerechtelijke kosten in uw voorwaarden op te nemen. (in elk geval wanneer men zaken doet met bedrijven en niet de consument).

4) Eigendomsvoorbehoud. U doet er, zeker in tijden van economische crisis, verstandig aan om zoveel mogelijk zekerheid te creëren voor hetgeen u levert. Een van de manieren om dit te doen is het opnemen van een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden. Door hiervan gebruik te maken kunt u als ondernemer ervoor zorgen dat u het eigendom over de geleverde zaak behoudt. Dit zorgt ervoor dat u als eigenaar dan het recht heeft om de zaak terug te vorderen zolang uw factuur niet wordt betaald. Het eigendomsvoorbehoud werkt ook in het faillissement van de afnemer. Doordat u eigenaar van het geleverde bent gebleven, vallen de geleverde zaken niet onder het faillissement. Een eigendomsvoorbehoud in de kleine lettertjes beschermt u dus tegen afnemers die niet (kunnen) betalen.

5) Levertijden. U kunt een en ander over uw levertijden regelen en met name de situatie wanneer niet geleverd kan worden door onvoorziene omstandigheden. Let wel: u dient volgens de wet binnen 30 dagen te leveren aan de consument. U mag ook iets anders afspreken mits de consument hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

6) Garantie. Bij verkoop aan een consument mag u in uw algemene voorwaarden de wettelijke garantie van de klant niet beperken, doch bij leveringen aan ondernemers kunt u wel het een en ander omtrent de garantie regelen.

7) Eenmalige investering. Eigenlijk zijn algemene voorwaarden een soort verzekering. Als alles goed gaat dan hoeft u er geen gebruik van te maken, maar als het de ene keer ‘misgaat’, dan bent u opgelucht dat u een beroep kunt doen op uw eigen voorwaarden. Het is maar een eenmalige investering terwijl u zonder die kleine lettertjes nooit weet of en hoe vaak het u wat gaat kosten.

Let wel: voor consumenten zijn er strengere regels ten aanzien van algemene voorwaarden en kan er veelal niet zomaar worden afgeweken van de wettelijke regels.

Onze Tip. Wij adviseren te allen tijde algemene voorwaarden te hanteren, nu deze niet alleen praktisch zijn maar ook broodnodig om een aantal zaken goed geregeld te hebben.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page