top of page

Mag ik als bedrijf een foto op sociale media gebruiken of maak ik dan inbreuk op auteursrechten?


Let goed op dat u geen inbreuk maakt op het auteursrecht of ander IE-recht en rekening houdt met de privacyregels.

Vorige week kregen wij van een klant een interessante vraag: hij wilde weten of hij bij het gebruik van social media ook nog rekening moet houden met juridische regels? Omdat dit een vraag is die we niet vaak krijgen, geven wij deze week 4 juridische tips voor het gebruiken van social media.

Tip 1: Reageer op vragen en volgers. Het spreekt voor zich dat u zich ervan bewust moet zijn dat elke door u geplaatste reactie -in het kader van uw online marketing- doordacht en klantvriendelijk is. Het is daarbij goed om te leren van uw concurrenten door te bekijken en vergelijken hoe zij het doen. Echter, het is van groot belang dat u zich er ook bewust van bent dat uw berichten maar ook die van anderen auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht kan bevatten. Zo kan het plaatsen van een foto en/of bericht zonder toestemming van de rechthebbende van die foto/het bericht vervelende (juridische) consequenties hebben. Het Openbaar Ministerie kan u zelfs strafrechtelijk vervolgen in sommige gevallen. De straffen bij inbreuk op grote schaal zijn niet gering. Naast een geldboete van maximaal € 81.000,- kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van maximaal vier jaar.

De meest bekende social media zoals Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIN, die we allemaal gebruiken, hebben deze toestemming van de rechthebbende geregeld in hun kleine lettertjes. Veelal staat hierin dat men geplaatst werk (berichten/foto’s) binnen hetzelfde social netwerk mag delen, zolang de bron er nog maar bij staat. Wat niet mag is het geplaatste van social media plukken en op een ander netwerk plaatsen zonder toestemming. Dus een foto van iemand op Twitter op uw facebook plaatsen is dus niet toegestaan. Weliswaar zijn er in de praktijk vaak buttons aanwezig om het bericht te delen met andere social media. Bij aanwezigheid van dergelijke buttons mag u er vanuit gaan dat er wel toestemming is gegeven om te delen.

Tip 2: Maak onderscheid tussen zakelijk en privé. Maak een aparte pagina aan voor uw bedrijf waar u ook alleen maar bedrijfsgerelateerde onderwerpen op publiceert en laat privé, privé. Let wel op dat u op uw bedrijvenpagina niet willekeurige foto’s van uw klanten plaatst want dan zou u wellicht de privacy en/of het portretrecht van desbetreffende persoon kunnen schenden.

Wanneer u een bericht plaatst dat privégegevens van een persoon bevat zult u rekening moeten houden met de privacywetgeving. Onder het portretrecht denkt men vaak enkel aan een afbeelding van het gezicht. Echter men moet kijken of men diegene herkent op de afbeelding. Dit kan ook via het silhouet of door een specifieke lichaamshouding terwijl het gezicht (helemaal) bedekt is. Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen een portret dat in opdracht en een portret dat niet in opdracht is gemaakt. In opdracht gemaakt betekent dat er sowieso altijd toestemming moet worden verkregen van diegene waar een foto van is gemaakt. Ook mag men meestal wel zonder toestemming foto’s maken van een openbare ruimte of weg en daarmee ook van een toevallige voorbijganger. U dient alsdan wel rekening te houden met de belangen die deze toevallig gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Zo zal een toevallige voorbijganger in een drukke winkelstraat er ook minder moeite mee hebben dat zijn foto gebruikt wordt, dan iemand op een strand in zwemkleding.

Tip 3: Reclame maken. Voor reclame maken via social media gelden speciale regels die zijn vastgelegd in de wet. Er staat onder meer in dat indien iemand online een vergoeding krijgt om een nieuw product te reviewen, hij/zij dit erbij dient te melden. Ook de social media kanalen op zichzelf hanteren hun eigen regels. U moet niet alleen rekening houden met de wet maar ook met de specifieke regels die bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Linkedin stelt aan reclame uitingen.

Tip 4: Gedragscode voor medewerkers. Stel gedragsregels cq een protocol op voor uw medewerkers hoe om te gaan met het gebruik van social media. Het is immers van belang dat uw bedrijfsimago niet wordt geschaad. Belangrijk is ook dat er bij overtreding van een of meer regels er hieraan consequenties hangen voor uw medewerkers en dit goed vast te leggen.

Onze Tip. Zet social media effectief in voor uw bedrijf maar let goed op dat u geen inbreuk maakt op het auteursrecht of ander IE-recht en rekening houdt met de privacyregels.

Een tip is bijv. de website PhotoPin waar u gratis foto’s kunt vinden voor bijv. uw blogs (zonder dat u toestemming hoeft te vragen aan de rechthebbende). Uiteraard kunt u de foto’s elders op internet ook nog steeds gebruiken mits u de auteursrechthebbende aanschrijft om te vragen of u de foto (tegen betaling) mag gebruiken.

Houd verder rekening met de wetgeving rondom reclame maken en zorg ervoor dat uw medewerkers een protocol opvolgen als het gaat om social media gebruik.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page