top of page

Wanneer geldt er een auteursrecht?


Zorg er voor dat uw auteursrecht schriftelijk wordt overgedragen aan u.

Een zzp'er heeft ooit eens 'zijn' logo laten ontwerpen door een ontwerpbureau. Inmiddels is zijn bedrijf veranderd en past het logo niet meer bij zijn bedrijf. Hij wil het logo door een ander ontwerpbureau laten veranderen. Is hij wel de rechtmatige eigenaar van het logo, zodat hij het door een andere ontwerper kan laten aanpassen?

Auteursrechten, hoe zit dit?

Als u een ontwerper inschakelt voor het ontwerpen van uw logo, website, huisstijl enz. dan bent u niet de eigenaar van het werk. De maker van het werk is namelijk automatisch eigenaar, op grond van de Auteurswet. U als opdrachtgever heeft alleen een zgn. gebruiksrecht.

Als u geen eigenaar bent en in de toekomst het werk wilt veranderen of voor een ander doel wilt gebruiken, dan waarvoor het werk gemaakt is, dan hebt u altijdtoestemming nodig van de maker. U mag namelijk het werk waarop auteursrechten berusten niet zonder toestemming veranderen of gebruiken.

Hoe wordt u dan wel eigenaar?

Als u eigenaar wilt worden van uw logo, website, huisstijl enz. dan moet de maker zijn auteursrechten aan u overdragen. Het overdragen van auteursrechten kan alleen schriftelijk.

Onze tip! Heeft u uw logo, huisstijl of website niet zelf gemaakt, maar dat laten doen? Dan bent u geen eigenaar en mag u het niet zomaar gebruiken of veranderen. U hebt dan altijd toestemming nodig. Wilt u eigenaar worden? Zorg er dan voor dat de maker zijn auteursrechten schriftelijk aan u overdraagt.

Veel gelezen:

bottom of page