top of page

Weet u wat "Pacta sunt servanda" betekent?


Pacta sunt servanda is een Latijnse uitdrukking voor "afspraken moeten worden nagekomen" oftewel een overeenkomst die gesloten is, is bindend en moet worden nagekomen door beide partijen.

Het is een basisbeginsel in het internationaal recht. Alle gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen of het nu gaat om een contract tussen overheid en burger of een verdrag tussen landen. Maar wat nu als de afspraken niet worden nagekomen? Dan spreken we van wanprestatie, een begrip dat in onze Nederlandse wetgeving is opgenomen. Om beroep te kunnen doen op wanprestatie, zal er aan bepaalde voorwaarden moeten zijn voldaan. Daarover meer in een van onze volgende blogs.

Veel gelezen:

bottom of page