top of page

Servicekosten bedrijfsruimte, wat valt daar onder?


Neem in het huurcontract duidelijk op wat er precies onder servicekosten valt.

Vorige week stelde een klant (verhuurder) ons de vraag in hoeverre hij verplicht is de in rekening gebrachte servicekosten te onderbouwen. Zijn huurder was het namelijk niet eens met de eindafrekening en wilde de administratie inzien.

Welke kosten vallen onder servicekosten?

Om antwoord te geven op deze vraag is het belangrijk eerst te kijken welke kosten onder de servicekosten vallen. Anders dan bij een woonruimte bestaat er voor de bedrijfsruimte geen wettelijke definitie van de servicekosten. Om te weten te komen welke kosten hier nu onder vallen moet men dus kijken naar het huurcontract zelf.

Verplicht de servicekosten te onderbouwen?

Als verhuurder moet u de servicekosten zo helder mogelijk specificeren want uit diverse rechtelijke uitspraken blijkt dat wanneer de verhuurder dit nalaat, deze ongespecificeerde kosten ook niet onder de servicekosten kunnen vallen. Huurders hebben verder recht op inzicht in de totstandkoming van deze bedragen. Dit gaat echter niet zo ver dat een accountant moet worden ingeschakeld om de kosten te beoordelen. Maar het kan er wel weer op neerkomen dat u als verhuurder de mogelijkheid moet hebben geboden aan uw huurder de administratie in te zien en daarover uitleg te krijgen.

Hoogte van servicekosten moet beperkt worden?

Verder moet u als verhuurder redelijke zorg betrachten om de hoogte van de servicekosten beperkt te houden. Hier wordt niet mee bedoeld dat u als verhuurder bij het inschakelen van derden ivm serviceverlening altijd alleen in zee mag gaan met de goedkoopste aanbieder. Dit is mede afhankelijk van de soort bedrijfsruimte in combinatie met de omstandigheden van het geval. Zo zal bijvoorbeeld bij het verhuren van een grote fabrieksruimte wellicht sneller een stijging in de servicekosten kunnen worden aangenomen dan bij een standaard kantoorruimte.

Al met al voorkomt u aldus veel discussie als u heldere afspraken vastlegt over de servicekosten en de eindafrekening toelicht aan uw huurder.

Onze Tip. Leg de afspraken over de servicekosten helder in het huurcontract vast en voorkom trammelant achteraf. Let op dat u niet enkel naar de (ROZ) modelcontracten verwijst. Bekijk uw eigen situatie en de servicekosten die u wilt doorbelasten en laat het huurcontract aanvullen of doe dit zelf, waar nodig.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page