top of page

Is een overeenkomst gesloten via WhatsApp rechtsgeldig?


De meeste overeenkomsten kunnen inderdaad via WhatsApp worden gesloten, maar er zijn uitzonderingen.

Onze klant, een grafisch ontwerper, heeft een offerte gestuurd per e-mail. Vervolgens krijg hij van de klant een WhatsApp bericht met daarin de mededeling dat hij akkoord gaat met de offerte en hij zijn logo door onze klant wil laten ontwerpen. Na een aantal weken stuurt onze klant het logo in concept toe. Als reactie daarop krijgt hij een e-mail waarin staat dat er geen sprake is van een overeenkomst omdat er niets getekend is. Onze klant wil weten of dit juist is en er inderdaad geen sprake is van een overeenkomst.

Hoe kan een overeenkomst gesloten worden?

Een overeenkomst kan vormvrij gesloten worden. Dat betekent dat de wet niet eist dat een overeenkomst ondertekend moet zijn. Als er sprake is van een aanbod (ontwerpen van een logo voor een x- bedrag) en de wederpartij aanvaardt dit aanbod (ik ga akkoord met uw offerte) dan is er sprake van een overeenkomst. Het is niet nodig dat partijen ergens hun handtekeningen onder zetten. Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand als er sprake is van aanbod en aanvaarding.

Een overeenkomst kan dus via een WhatsApp, telefonisch, per e-mail enz. gesloten worden. Ook in onze zaak van de week is er rechtsgeldig een overeenkomst tot stand gekomen. Immers, onze klant heeft een aanbod gedaan en zijn klant heeft dit op zijn beurt aanvaard. Nergens in de wet staat dat een handtekening verplicht is in dit geval.

Uitzonderingen in verband met het schriftelijkheidsvereiste

Het recht kent vele uitzonderingen op uitzonderingen... Voor sommige overeenkomsten en handelingen eist de wet dat ze schriftelijk zijn gedaan, dit heet het schriftelijkheidsvereiste. Het schriftelijkheidsvereiste geldt onder andere voor een koopovereenkomst van een huis, een ingebrekestelling en de stuiting van een vordering.

Onze tip. De meeste overeenkomsten (koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten) kunnen rechtsgeldig gesloten worden via bijvoorbeeld WhatsApp, omdat de wet niet eist dat een overeenkomst ondertekend moet zijn. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

Vragen of als één van de eerste de zaak van de week ontvangen? Bezoek onze website.

Team HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page