top of page

Uw bedrijfsjurist adviseert: 4 juridische valkuilen voor de ondernemer.


In de praktijk zien wij dat uw collega's vaak in dezelfde (juridische) valkuilen trappen. Uw bedrijfsjurist adviseert u over de vier belangrijkste juridische valkuilen.


1. Onzorgvuldig lezen van de kleine lettertjes. Helaas komt het nog te vaak voor dat men het contract en/of de kleine lettertjes niet zorgvuldig heeft doorgelezen voordat men tekent. Wanneer er dan onverhoopt een juridisch conflict rijst, kunt u er achterkomen dat u niet in uw recht staat, omdat u ergens voor getekend heeft waar u zich niet bewust van was. Om die reden adviseren wij u te allen tijde alles door te lezen voordat u tekent. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding bij tussentijds opzeggen. Wanneer u als ondernemer zelf een contract opstelt zult u uw klanten bovendien vóór ondertekening in de gelegenheid moeten stellen om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Bij uw leverancier moet u erop letten dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en niet die van de leverancier.


2. Pas op voor oneerlijke concurrentie. Concurrentie tussen bedrijven is aan bepaalde wet- en regelgeving onderworpen. De wet verbiedt oneerlijke concurrentie: onderlinge prijsafspraken, misbruik van economische machtspositie en kartelvorming. Een kartel is een overeenkomst die twee bedrijven met elkaar sluiten om de onderlinge concurrentie te verminderen, bijvoorbeeld een prijsafspraak van een product. Wanneer u als ondernemer over de scheef gaat kunt u met een zware boete te maken krijgen. Zo’n boete kan wel oplopen tot in de tonnen of zelfs miljoenen!


3. Geen of onvoldoende bescherming voor uw producten en diensten. Uw producten en diensten moet u beschermen tegen concurrenten. Doet u niet niet dan gaan zij met er uw uitvinding vandoor en kunt u maar lastig aanspraak maken hierop. Denk aan uw logo’s, merken en handelsnamen. Zorg er voor dat u de juiste juridische stappen neemt om deze te beschermen tegen uw concurrenten. Zo dient u uw merk en handelsnaam te deponeren bij de daarvoor bestemde instanties en is uw creatieve werk van rechtswege beschermd met de Auteurswet.


4. Torenhoge claims die hadden kunnen worden voorkomen cq ingedekt. Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van een mogelijke claim, totdat het te laat is. Eén claim kan u wel tot duizenden euro’s kosten en bovendien ervoor zorgen dat uw bedrijf nog maar aan een zijden draadje hangt. Zo bent u als werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk voor schade die door uw werknemers wordt veroorzaakt, behalve bij overmacht of bewuste roekeloosheid. U kunt zich hiervoor verzekeren met een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Overigens kunt u veel voorkomen door uw contracten zoveel mogelijk juridisch dicht te timmeren.


Onze tip: Wees bewust van de juridische valkuilen en zorg er voor dat u uw zaken netjes op orde hebt. Zorg er ook voor dat uw contracten en algemene voorwaarden zoveel mogelijk up to date zijn en juridisch dichtgetimmerd zijn. Hiermee voorkomt u dus veel juridische problemen.


Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page