top of page

Onze jurist adviseert: 7 juridische tips bij het sluiten van contracten


Onze bedrijfsjurist adviseert u over het opstellen van een goed contract.

Meer dan eens hebben klanten ons de vraag gesteld met welke juridische aspecten zij rekening moeten houden bij het aangaan van een nieuw contract met klant en/of leverancier.

Omdat het voorkomen van juridische conflicten beter dan genezen is, is het raadzaam een contract voor ondertekening goed door te lezen.

Om deze reden willen wij graag op dit vlak 7 belangrijke juridische tips met u delen:

[if !supportLists]1) [endif]Controleer vooraf of uw klant/leverancier wel bevoegd is om het contract met u aan te gaan. Voor uw zakelijke afnemer geldt dat u de bevoegdheid (en tot welk bedrag zij een contract kunnen aangaan) kunt controleren via het Handelsregister (www.kvk.nl). Voor uw particuliere afnemer is het iets lastiger controleren maar zorg in elk geval dat deze meerderjarig is en eventueel een ID overlegt. Verder is het tevens belangrijk om de volledige voorletters en achternaam te noteren. Verder zou u bij twijfel eventueel op rechtspraak.nl kunnen checken of uw particuliere afnemer niet in staat is voor zichzelf te zorgen en/of zijn financiën zelf kan en mag regelen.

[if !supportLists]2) [endif]Zorg dat uw klant de algemene voorwaarden voor ondertekening ontvangt cq kan inzien. Wanneer uw klant een consument is, is het van uiterst belang dat u alle stukken bijhorende het contract overhandigt voor ondertekening. Dit geldt zeker voor uw algemene voorwaarden. Immers wanneer u ze niet vooraf aan ondertekening aan uw klant geeft, kunnen zij ongeldig (!) worden verklaard.

[if !supportLists]3) [endif]Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden gelden. Wanneer u een contract sluit met een ander bedrijf, zorg dan dat duidelijk is vastgelegd dat uw algemene voorwaarden gelden en niet die van dat bedrijf. Mocht deze bezwaar hebben en komt u er niet helemaal samen uit, kom dan in elk geval schriftelijk overeen welke belangrijke voorwaarden van u alsnog van toepassing zijn.

[if !supportLists]4) [endif]Controleer uw plichten. Wat zijn uw wettelijke plichten als uw klanten niet tevreden zijn of als er iets misgaat? Heeft u e.e.a. in uw kleine lettertjes geregeld?

[if !supportLists]5) [endif]Bevestig alle afspraken schriftelijk. Bovendien is het raadzaam om (aanvullende) afspraken te allen tijde schriftelijk te bevestigen om later onenigheden te voorkomen.

[if !supportLists]6) [endif]Zorg dat uw contracten en kleine lettertjes up-to- date zijn. Immers belangrijk is dat deze nog niet achterhaald zijn door nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.

[if !supportLists]7) [endif]Zorg dat u beiden het contract tekent. Immers wanneer er geen handtekening is gezet, kan dit op een later moment voor bewijsproblemen opleveren en onnodige discussie.

Onze tip: let goed op met wie u een contract sluit. Voor contracten met consumenten gelden strengere regels dan bij contracten tussen b2b. Verder is het zeker geen overbodige luxe om (extra) aandacht te besteden aan uw contracten en het sluiten ervan. Immers uiterst belangrijk is dat elk contract voorziet in de situatie waarin het misgaat.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page