top of page

Smaad of laster? Wat kan ik als ondernemer doen als een klant mijn reputatie schaadt op internet?

U kunt naar de rechter stappen vanwege smaad of laster door uw klant.

In beginsel heeft iedereen, dus ook uw klant, het recht op vrijheid van meningsuiting, zowel online als offline. Echter hieraan zitten wel degelijk beperkingen. Juridisch gezien heeft u namelijk 2 mogelijkheden om een dergelijke situatie aan te pakken. U kunt zich richten tot de rechter door uw klant te dagvaarden en een beroep te doen op:

1- Smaad, een specifieke uitlating van uw klant welke uw goede naam probeert aan te tasten.

2- Laster, een uitlating welke verzonnen/niet waar is. Je negatief uitlaten over een ander (zeker online) is alleen toegestaan als dit in het algemeen belang is. Ook moet de uiting zijn onderbouwd met feiten.

De rechter beoordeelt vervolgens of het in uw zaak -in het desbetreffende geval- noodzakelijk is om de vrijheid van meningsuiting te beperken om zo de rechten van andere mensen te beschermen. Iedereen heeft in beginsel namelijk het recht om zijn of haar gedachten en gevoelens te uiten. Je hart luchten of je negatief uitlaten over een ander mag dus. Pas in het geval dat de beschuldigingen iemands eer en goede naam aantasten, ga je over de scheef. De rechter zal dit in ieder specifiek geval toetsen aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Zo kan de rechter bijv. oordelen dat de betreffende klant niet kan onderbouwen dat zijn gepubliceerde uitlatingen op door hem zelf ervaren feiten berusten. Als het bedrijf vervolgens ook aannemelijk maakt dat zij door de negatieve publicatie schade heeft geleden, heeft deze klant onrechtmatig gehandeld door de beschuldigingen te plaatsen. Die klant zal alsdan zijn beschuldigingen moeten verwijderen en een rectificatie moeten plaatsen van de rechter.

Zo oordeelde de rechter ook in een zaak in 2013. In deze zaak plaatste een man op zijn LinkedIn-profiel een bericht waarin hij het bedrijf in kwestie beschuldigde van oplichting en anderen waarschuwde voor deze ‘praktijken’.

Onze tip: Voordat u überhaupt overweegt naar de rechter te stappen ivm negatieve recensies van een klant, adviseren wij allereerst na te gaan of u hiervan daadwerkelijk schade ondervindt. Immers u zult dit moeten kunnen onderbouwen. Wanneer dit het geval is, kunt u deze klant natuurlijk eerst vriendelijk verzoeken de negatieve recensie offline te halen binnen een bepaalde termijn door uw situatie uit te leggen. Pas als de klant hieraan geen gehoor geeft, kunt u (laten) beoordelen of u de gang naar de rechter aflegt.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page