top of page

Naar de rechter; hoe verloopt een civiele procedure?

Afgelopen week vroeg een klant ons hoe nu een civiele oftewel burgerlijke procedure bij de rechter er uit ziet. Een civiele procedure is een rechtszaak tussen twee partijen. We schreven hier al eerder over maar nog niet dat een dergelijke procedure ook met een verzoekschrift kan beginnen. De verzoekschriftprocedure lijkt in zeker opzicht op de dagvaardingsprocedure. Hier spreken we alleen wel van een verzoeker en een verweerder in plaats van een eiser (degene die de procedure start met een dagvaarding) en een gedaagde (degene die zich moet verweren). In een verzoekschriftprocedure vraagt de verzoeker de rechter om een beslissing te nemen.

De partijen kunnen in beide gevallen particulieren of bedrijven zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een burenruzie, schade aan de auto, een arbeidsconflict of een scheiding. Het gaat niet om conflicten met overheden want dan zitten we in een geheel andere procedure (beroep en bezwaar). Om duidelijk inzicht te verschaffen van beide procedures hebben wij de algemene lijn hieronder getracht uit te beelden:

Onze tip: Wilt u een civiele procedure opstarten, laat ons u dan eerst een inschatting van de haalbaarheid maken en u adviseren alvorens u verdere stappen onderneemt.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page