Internationale contracten: welk recht is van toepassing en welke rechter oordeelt bij geschillen?