top of page

Advocaat, jurist, incassobureau of deurwaarder? Waar kan ik als ondernemer terecht bij een juridisch


juridisch conflict

Advocaat, jurist, incassobureau, waar kan ik terecht bij een geschil?

Geen ondernemer zit er op te wachten maar toch valt een juridisch conflict met een andere ondernemer of consument niet altijd te voorkomen. Onderling komt u er helaas ook lang niet altijd uit. Zo ook een klant van ons afgelopen week, die zich afvroeg tot welke instanties zij zich eigenlijk allemaal zou kunnen richten voor (juridische) hulp.

Graag sommen wij voor u 6 belangrijke instanties en personen op die u (juridische) hulp kunnen bieden:

1. Een advocaat/ jurist. Het spreekt wellicht voor zich dat u een van deze personen kunt inschakelen bij een juridisch conflict. Echter uit de praktijk weten wij dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het verschil tussen een advocaat of jurist. Beiden hebben een rechtenopleiding afgerond, echter de advocaat heeft daarnaast ook een advocatenopleiding afgerond, waardoor deze zich advocaat mag noemen. Voor veel juridische vragen en/of conflicten kunt u ook zeker terecht bij een jurist, die veelal lagere tarieven hanteert doch dezelfde kwaliteit als een advocaat kan leveren. Echter voor enkele zaken verplicht de wet (nog) een advocaat, zoals echtscheidingen en zaken waarvoor u hoger beroep in wilt stellen.

2. Brancheorganisatie en werkgeversorganisaties. Een brancheorganisatie is meestal een vereniging of stichting die zich op non-profit basis inzet voor professionalisering van de branche en om de branche een gezamenlijke stem te geven. Deze organisatie is vaak de neutrale verzamelplek voor de branche. Voorbeelden zijn de NVM voor de makelaars of de BOVAG voor tweedehands auto’s.

Voor de werknemer bestaan er vakbonden maar voor u als werkgever zijn er ook genoeg organisaties die uw belangen kunnen behartigen. De bekendste voor MKB'ers is MKB Nederland. Zij vormen standpunten die ze verdedigen tegen de overheid en de werknemers. De meeste bedrijven zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie, zoals bijvoorbeeld MKB Nederland.

3. De Geschillencommissie. Een geschillencommissie is er om een geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Voor een aantal branches zijn er geschillencommissies ingesteld, tezamen werken zij binnen de Stichting De Geschillencommissie. Zij behandelen geschillen tussen consumenten en ondernemers maar ook tussen ondernemers onderling. De ondernemer waarover de ander (consument of ondernemer) een klacht heeft moet zijn aangesloten bij de Geschillencommissie om de procedure via deze weg te laten lopen. Het aangesloten zijn kan veel voordelen voor u als ondernemer opbrengen. Immers de gang naar de Geschillencommissie is veelal minder duur en minder tijdrovend.

4. Een incassobureau/gerechtsdeurwaarder. Zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarder int schulden van uw debiteur. Echter het incassobureau mag hierbij geen dwangmiddelen, zoals beslaglegging en verkoop van goederen, gebruiken. Een gerechtsdeurwaarder heeft een wettelijke status en mag dit wel (meestal met een uitspraak van de rechter).

5. Een mediator. Een mediator, bemiddelaar, probeert buiten de rechter met beide partijen tot een oplossing te komen. De mediator kan tevens advocaat zijn. Bij mediation kan het ook verstandig zijn dit vast te leggen in het contract of algemene voorwaarden. De gang naar de rechter kan zo worden voorkomen. U spreekt met uw tegenpartij af het geschil met de hulp van een mediator op te lossen.

6. Een notaris. De notaris heeft natuurlijk ook een rechtenstudie gedaan en kunt u ook terecht voor juridisch advies over uw onderneming en/of het opmaken van bepaalde schriftelijke documenten (statuten of overdracht en uitgave van aandelen op naam in een bv of nv).

Onze tip: Afhankelijk van het soort conflict dat u heeft, kunt u aldus terecht bij verschillende personen/instanties die u juridische hulp kunnen bieden. Soms kan het verstandig zijn de mogelijkheid voor het inschakelen van deze instantie bij een geschil ook in uw contract of algemene voorwaarden vast te leggen, zodat u zich hier later op kunt beroepen. Denk bijvoorbeeld aan een bepaling in uw algemene voorwaarden om een geschil allereerst voor te leggen aan de Geschillencommissie. De gang naar de Geschillencommissie is namelijk veelal korter en goedkoper dan die naar de rechter. Let wel: u kunt nooit de gang naar de rechter uitsluiten. Of u ook zo’n bepaling moet opnemen, ligt geheel aan uw eigen wens en de wijze van bedrijfsvoering. Ook hierover geven wij u graag advies op maat.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page