top of page

Uw bedrijfsjurist adviseert. Wanneer is een zaak juridisch haalbaar?

Rechtszaak beginnen of niet?

Vorige week stelde een klant ons deze vraag nu wij aangaven dat zijn zaak juridisch wat haken en ogen bevatte en het dus risicovol zou zijn om gerechtelijk te gaan. Of uw zaak juridisch haalbaar is hangt af van verschillende factoren. Hierbij sommen wij er een aantal belangrijke op:

[if !supportLists]1) Wat is er precies gebeurd en wanneer? Lijkt logisch maar juridisch gezien ook van enorm belang om te weten of u überhaupt ergens aanspraak op kunt maken.

[if !supportLists]2) Bewijs. Alles wat u schriftelijk hebt vastgelegd en betrekking heeft op uw dispuut met de andere partij, zult u moeten verzamelen ter bewijs. Dit kunnen zijn: alle (bel)notities, correspondentie, het onderliggende contract waar het om gaat, de algemene voorwaarden, wijzigingen die zijn overeengekomen en/of overige afspraken etc. Want stel, u eist dat de andere partij waarmee u een dispuut heeft, zijn/haar kant van het contract dient na te komen. Alsdan moet u dit allemaal kunnen aantonen bij de rechter.

3) Tegenpartij aanspreken. Belangrijk is dat u de tegenpartij moet hebben aangesproken

inzake dit dispuut. Het liefst natuurlijk schriftelijk, zodat u dit ook kunt aantonen. In sommige

gevallen vereist de wet dat u de andere partij nog een termijn geeft om alsnog na te komen of

iets te herstellen. In sommige gevallen is het dan ook raadzaam een jurist in te schakelen

om u hierbij al te helpen.

4) Tegenpartij is een bedrijf of consument. Wanneer uw tegenpartij een consument betreft

moet u er rekening mee houden dat consumenten meestal extra beschermd zijn en u zich als professionele

partij keurig aan uw eigen regels moet hebben gehouden en redelijk bent geweest richting consument.

Belangrijk om te weten is dat deze redelijkheid-toets veelal zwaarder weegt bij rechters

wanneer het een consument betreft dan bij een bedrijf als tegenpartij. Wel is ook dit natuurlijk

steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

5) Reageren op standpunt tegenpartij. Wanneer uw tegenpartij zijn/haar standpunt heeft

voorgelegd aan u, dan dient u deze te hebben bestreden met uw eigen argumenten. Het spreekt

voor zich dat de voorkeur geniet dat u dit ook weer schriftelijk heeft gedaan zodat u dit kunt

aantonen bij de rechter.

Dit zijn uiteraard slechts een aantal algemene factoren waarop de juridische haalbaarheid van uw zaak wordt beoordeeld. Er dient echter te allen tijden te worden gekeken naar het totaalplaatje en de omstandigheden in uw zaak. Wanneer u heeft ingeschat of heeft laten inschatten of uw zaak juridisch haalbaar is, is het nog wel de vraag of de kosten om een gerechtelijke procedure te starten wel opwegen tegen de baten. U dient er namelijk rekening mee te houden dat u nimmer alle daadwerkelijk gemaakte kosten toegewezen zult krijgen van de rechter.

Onze tip: Behalve een goede afweging maken of u wel voldoende bewijzen heeft en genoeg heeft gedaan om uw zaak bij de rechter te laten slagen, is het tevens belangrijk de afweging te maken of de kosten wel opwegen tegen de baten. Een jurist kan u uiteraard helpen om de juiste afwegingen hierin te maken.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page