top of page

ZZP'er inhuren met een modelovereenkomst; hoe zit dat nu met de nieuwe Wet DBA?


Afgelopen week vroeg een klant, een bemiddelaar van ZZP’ers, of wij hun contract met de ZZP’ers wilden aanpassen aan de nieuwe wetgeving, de Wet DBA.

Hoe zit dat nu precies met deze nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie? Deze nieuwe wet is per 1 mei jl. ingegaan. De wet geeft de regels aan om als ZZP’er niet als werknemer in dienstverband ten aanzien van de belastingdienst te worden aangezien.

VAR is nu modelovereenkomst.

Eerder kon de ZZP’er hiervoor een vrijwaring vooraf indienen, de VAR. Deze Verklaring Arbeidsrelatie bestaat niet meer. Hiervoor is per sector nu een zogenaamde modelovereenkomst in de plaats gekomen. Deze modelovereenkomsten zijn door de Belastingdienst reeds goedgekeurd waardoor u deze meteen kunt gebruiken voor eigen gebruik. U kunt hiermee voorkomen dat er achteraf geoordeeld wordt dat er sprake is van een fictief dienstverband. Bij een fictief dienstverband is er sprake van een opdrachtnemer welke werkt voor een opdrachtgever, maar door de manier waarop u met elkaar werkt ontstaat volgens de wet toch een dienstbetrekking. Hierdoor ontstaat voor de opdrachtgever de inhoudingsplicht voor de loonheffing, premie werknemersverzekering en de bijdrage zorgverzekeringswet, en riskeert u (forse) naheffingen. Door een modelovereenkomst te gebruiken én in de praktijk ook te werken volgens die zelfde overeenkomst, voorkomt u dit.

Waarvoor moet u aldus in elk geval zorgen om dit te voorkomen?

  1. Zorg dat u als opdrachtgever samen met uw opdrachtnemer een modelovereenkomst van de Belastingdienst ondertekent. Let wel op, in geval van de modelovereenkomst dient deze exact aan te sluiten op de werkzaamheden van de ZZP’er. Ga dus na of de ZZP'er voldoet aan de voorwaarden voor een modelovereenkomst. Zo niet, dan dient u zelf een overeenkomst op te stellen en in te dienen bij de Belastingdienst ter goedkeuring.

  2. Controleer verder of de huidige afspraken overeenstemmen met de inhoud van de modelovereenkomst. Pas hierop uw huidige overeenkomst aan waar nodig.

  3. Overweeg de overige opties, als werken volgens een dergelijke modelovereenkomst niet (meer) mogelijk is: het in dienst nemen, inhuren via een intermediair van de ZZP’er etc.

Onze tip. Check of u gebruik kunt maken van de modelovereenkomsten (de algemene of voor uw branche) op de website van de belastingdienst. Wanneer u gebruik maakt van een van de algemene modelovereenkomsten, let dan wel dat er in de tekst relevante bepalingen geel zijn gemarkeerd, welke u niet mag aanpassen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u wel aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, mits deze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen.

In de praktijk merken wij dat het aanpassen van de contracten een hele puzzel kan zijn. De term 'modelovereenkomst' doet vermoeden dat het standaard overeenkomsten zijn, maar in de praktijk is het vaak lastig om de overeenkomsten geheel op uw situatie toe te laten passen.

Wij kunnen u uiteraard altijd helpen om de juiste afwegingen hierin te maken.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Veel gelezen:

bottom of page