top of page

Arbeidscontract voor uw werknemer? Dit moet er tegenwoordig in elk geval in staan.


Deze week: Wat moet er nu, na alle recente wetswijzigingen, in een arbeidscontract staan?

Vorige week stelde een klant ons deze vraag. Wij hebben hem geholpen bij het opstellen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd voor zijn werknemers.

Omdat het het arbeidsrecht (en dan met name het ontslagrecht) constant in beweging blijft, sommen wij u hierbij 4 belangrijke punten op om rekening mee te houden en mee te nemen in uw arbeidscontracten:

[if !supportLists]1. Arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Allereerst is het belangrijk om te weten of het gaat om een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Immers, voor bepaalde tijd gelden er sinds 2015 een aantal wettelijke vereisten/verboden over wat u wel en niet mag opnemen in het contract. Na drie tijdelijke contracten of na twee jaar heeft de werknemer recht op een vast contract. Maar er zijn uitzonderingen op de nieuwe ketenbepaling. Zo mag bij CAO het aantal contracten worden verruimd naar 6 en de totale duur van het aantal contracten opgetrokken naar vier jaar. Bovendien geldt de nieuwe regeling weer niet voor alle werknemers. Tip: bereken hier hoeveel tijdelijke contracten u nog kunt aanbieden.

[if !supportLists]2. CAO-bepalingen. Wanneer er een CAO van toepassing is, dan dient u deze na te slaan om te kijken wat er geregeld is over arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Deze regels moeten dan worden gevolgd. Ook indien er geen cao van toepassing is kan ervoor worden gekozen om een bepaalde CAO op het arbeidscontract van toepassing te laten zijn. Dit dient dan in het contract opgenomen te worden.

[if !supportLists]3. NAW- (naam, adres en woonplaats) gegevens van zowel u als van de werknemer.

Het lijkt voor zich te spreken, toch is het van het uiterste belang dat u zorgvuldig omgaat met deze gegevens. De werknemer dient zich tevens te kunnen identificeren met een paspoort of ID kaart, zodat u met zekerheid de juiste persoon voor u heeft wanneer u het contract aangaat.

[if !supportLists]4. Gegevens die verder niet mogen ontbreken in het arbeidscontract:

- Datum van indiensttreding;

- Plaats/plaatsen waar werknemer werkt;

- Functie/het soort werk dat werknemer doet;

- Duur van contract;

- Hoeveel uur de werknemer werkt (per dag of per week);

- Hoogte salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;

- Proeftijd;

- Hoogte vakantietoeslag;

- Aantal vakantiedagen;

- Duur van de opzegtermijn;

- Een verwijzing naar de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), indien van toepassing.

En optioneel:

- Een concurrentiebeding;

- Een pensioenregeling.

Onze tip: Een goede arbeidsovereenkomst, toegespitst op úw bedrijf is maatwerk. Onze arbeidsrechtsjuristen kunnen u helpen met het opstellen van nieuwe arbeidsovereenkomsten óf met een update van uw huidige contracten. Zo voldoen uw contracten weer aan de actuele, gewijzigde, wetgeving.

Kijk hier voor meer informatie over onze diensten of neem direct contact met ons op.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Veel gelezen:

bottom of page