Nieuwe ‘Flexwet’ nu alweer aangepast. Tijd voor een update over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).