top of page

BV oprichten? Lees dan eerst deze 7 misverstanden:


Denkt u erover om een BV op te richten? Let dan even op deze misverstanden die wij vaak horen over ondernemen met een BV - en doe er uw voordeel mee.

Is er een verschil tussen de Flex BV en de gewone bv?

Nee. Vroeger was er voor de oprichting van een BV een startkapitaal van €18.000,- nodig. Die eis is al een aantal jaren geleden komen te vervallen. Tegenwoordig kan een BV worden opgericht met een startkapitaal van bijvoorbeeld €0,10 of € 1,-. Deze nieuwe vorm wordt een Flex BV genoemd, maar iedere BV die tegenwoordig wordt opgericht is dus een Flex BV.

Ben ik met een BV nooit privé aansprakelijk?

In beginsel is de BV als rechtspersoon inderdaad aansprakelijk, maar de bestuurder kan wel degelijk privé aansprakelijk worden gesteld bij bijvoorbeeld het onbehoorlijk vervullen van de taak als bestuurder.

Heb ik nog recht op zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling?

Onderneemt u vanuit een BV, dan komen deze posten te vervallen. Bovendien moet u rekening houden met de oprichtingskosten en de kosten voor de administratie van de BV.

Is er maar één soort BV?

Nee, er zijn zelfs vele verschillende soorten BV's. Dit hangt af van het doel dat u met de BV heeft. Een holding BV, een werk BV, Management BV, Spaar BV, etc. zijn allemaal BV’s met ieder een andere doelstelling.

Kunnen de aandeelhouders zelfstandig besluiten tot dividenduitkeringen?

Aandeelhouders kunnen niet zelfstandig besluiten tot dividenduitkeringen. Voortaan zal het bestuur van de BV goedkeuring voor de uitkering moeten verlenen.

Moet ik voor het oprichten van een BV altijd naar de notaris?

Ja, het oprichten van een BV gebeurt altijd door een notaris. Deze stelt de notariële akte op met daarin de statuten. Deze statuten kunt u overigens ook zelf opstellen of online laten opstellen.

Welke administratieve verplichtingen heeft de BV zoal?

Een BV moet een jaarrekening deponeren en een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Als directeur van een BV bent u tevens in loondienst. In dat geval zult u ook een aangifte loonbelasting moeten doen.

Onze tip: Ondernemen vanuit een BV heeft voor- en nadelen, maar dat geldt eigenlijk voor alle rechtsvormen. Uiteindelijk gaat het er om bij welke rechtsvorm u zich het prettigste voelt. Wij hopen in ieder geval dat wij een aantal misverstanden over de BV hebben weggenomen. Bij twijfel kunt u altijd even met onze juristen overleggen.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page