top of page

5 misverstanden over de procedure bij De Geschillencommissie


Geschillencommissie

De geschillencommissie is een instantie die beslist over zakelijke kwesties waar partijen het niet over eens kunnen worden. Het is een alternatieve vorm van geschilbeslechting, maar de gang naar de rechter blijft wel gewoon openstaan. Inmiddels ontvangen wij met enige regelmaat vragen over de geschillencommissie.

Reden genoeg om de 5 grootste misverstanden eens toe te lichten:

Misverstand 1: U kunt altijd een procedure bij de geschillencommissie opstarten.

Helaas kan dit niet in alle gevallen. Wilt u als consument een zaak aan de geschillencommissie voorleggen, moet de leverancier/het bedrijf wel lid zijn van de brancheorganisatie. Verder moet u eerst hebben geprobeerd om er samen met het bedrijf uit te komen. Pas als dit niet lukt kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. Veel, doch niet alle, bedrijven/leveranciers van producten en diensten bieden hun klanten de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan de geschillencommissie van hun brancheorganisatie.

U kunt zich als bedrijf aanmelden als lid bij de betreffende brancheorganisatie (welke bij de geschillencommissie zijn aangesloten) of u kiest voor individuele aansluiting bij een geschillencommissie door u te registreren.

Misverstand 2: Alleen de consument kan naar de Geschillencommissie stappen.

Ook dit is niet waar. Er zijn inmiddels een aantal zakelijke commissies waar u als ondernemer bij een zakelijk geschil -b2b- de zaak ook kunt voorleggen. Deze zijn er echter (nog niet) voor alle sectoren. Uiteraard blijft de gang naar de rechter in alle gevallen wel openstaan.

Misverstand 3: Een uitspraak van de geschillencommissie is niet bindend. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de brancheorganisatie (ten behoeve van het bedrijf) en van consumenten. Ook is er een aangewezen commissielid, de voorzitter, die juridisch is onderlegd en ervaring heeft met de rechtspraak (vaak een oud-rechter). Deze commissieleden tezamen doen uiteindelijk een uitspraak welke u op schrift ontvangt. Deze uitspraak van de geschillencommissie is wel degelijk bindend volgens de wet, hetgeen betekent dat beide partijen gebonden zijn aan de uitspraak en zich hieraan dienen te houden.

Wanneer een van de partijen deze uitspraak vervolgens toch niet nakomt, kan er allereerst aan de geschillencommissie zelf worden verzocht dat deze er achteraan gaat. De geschillencommissie zal dan de partij die niet nakomt aanschrijven. Mocht dat niet baten zult u zich alsnog tot de (kanton)rechter moeten wenden om nakoming te eisen.

Misverstand 4: U kunt tegen een uitspraak van de geschillencommissie in beroep gaan.

Ook dit is een misverstand want u kunt niet in beroep gaan tegen het advies van de geschillencommissie. De geschillencommissie heeft simpelweg geen mogelijkheid hiertoe. Echter als u het niet eens bent met het advies van de geschillencommissie, kunt u wel besluiten om alsnog naar de rechter te stappen. Dat moet binnen twee maanden na de uitspraak van de geschillencommissie.

De rechter zou het advies van de geschillencommissie kunnen vernietigen als hij het niet redelijk vindt, echter de praktijk heeft uitgewezen dat de uitspraak van de geschillencommissie veelal wordt gevolgd door de (kanton)rechter.

Misverstand 5: De geschillencommissie procedure is langdradig en duur.

Vergeleken met een gerechtelijke procedure is de procedure bij de geschillencommissie juist sneller en goedkoper. Ook is het bij deze procedure nooit nodig een advocaat in te schakelen (ongeacht de hoogte van het geldbelang). Hiermee bespaart u hoe dan ook geld.

De commissie heeft bovendien specifieke kennis van de betreffende branche en kijkt dus niet enkel en alleen naar het juridische plaatje. Om de zaak aan te brengen moet er wel klachtengeld (variërend tussen de 25 tot ongeveer 400 euro, afhankelijk van het soort geschil) worden betaald.

Tijdens de procedure kunt u ook altijd nog onderling een schikking treffen met de andere partij. In dat geval wordt uw klachtengeld terugbetaald.

Onze tip: Wanneer u er met het bedrijf, waarmee u het geschil heeft, zelf niet uitkomt is de gang naar Stichting De Geschillencommissie -mits mogelijk- wel degelijk stukken voordeliger en duurt ook veelal minder lang dan een procedure bij de rechter.

Niet alleen voor uw zakelijke geschillen maar ook voor uw consument-klant is het vaak gunstiger.

Zeker omdat u altijd nog naar de rechter kunt, is het goed om af te wegen of uw zaak zich niet toch leent voor de geschillencommissie.

Wij helpen u graag deze keuze af te wegen en/of de haalbaarheid van uw zaak in te schatten.

Natuurlijk staan wij voor u klaar! Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page