top of page

Modelovereenkomsten en ZZP'ers; hoe zit het nu? 5 tips uit de praktijk.


De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is regelmatig negatief in het nieuws gekomen afgelopen tijd.

Men zet namelijk kanttekeningen bij deze nieuwe wet en vraagt zich of we er wel op vooruit gaan.

Ook is ons al meermaals gevraagd naar het gebruik van de modelovereenkomsten voor ZZP'ers die deze wet in het leven heeft geroepen. Hoe zit het precies daarmee? Hoog tijd dan ook om hierover een blog te schrijven.

In het kort:

De wet DBA vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen nu namelijk in plaats van deze VAR een modelovereenkomst gebruiken. Deze overeenkomst is in het leven geroepen om vooraf zekerheid te hebben dat er geen sprake is van loondienst. De opdrachtgever weet dan zeker dat deze ook geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Er bestaan echter nog wel veel misverstanden over het gebruik van deze modelovereenkomsten. Om deze reden sommen wij dan ook een aantal belangrijke zaken ten behoeve van deze modelovereenkomsten voor u op.

1. De vindplaats van modelovereenkomsten.

U kunt de modelovereenkomsten vinden op belastingdienst.nl. Er zijn algemene modelovereenkomsten (geschikt voor alle soorten opdrachten) maar ook overeenkomsten per sector/branche. Volgens welke overeenkomst gewerkt wordt, bepaalt u als opdrachtgever en opdrachtnemer zelf.

2. Belastingdienst toetst enkel of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten alleen op die punten die nodig zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en er dus loonheffingen moeten worden betaald. Let wel: de Belastingdienst geeft geen oordeel over de fiscale situatie van de opdrachtnemer (de zzp’er). Dit moet deze zelf regelen.

3. Gebruik van de modelovereenkomsten is geen verplichting.

Net als de VAR eerder is ook gebruik van deze modelovereenkomsten geen verplichting. U kunt ook zelf een overeenkomst samenstellen maar dan loopt u des te meer risico dat er vroeg of laat wordt geoordeeld dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst en er dus alsnog loonheffingen -met terugwerkende kracht- betaald moeten worden.

4. Het aanpassen van de modelovereenkomsten.

De Belastingdienst heeft in de modelovereenkomsten de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van loondienst. Om deze reden mogen deze bepalingen ook niet aangepast worden. De overige bepalingen mogen wel worden aangepast en er kunnen er ook worden toegevoegd. Tenminste, zolang deze niet in strijd zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U bent ook niet verplicht de aangepaste overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. In sommige gevallen kan het echter toch verstandig zijn de (aangepaste) overeenkomst (extra) te laten checken.

5. Wanneer is de modelovereenkomst van toepassing?

Een modelovereenkomst is natuurlijk pas van toepassing wanneer zowel zzp’er als de opdrachtgever dit hebben vastgelegd. U zult beiden moeten vastleggen volgens welke modelovereenkomst u gaat werken. Dit kan door de modelovereenkomst als bijlage mee te sturen in een e-mail of door in de eigen opgestelde overeenkomst te verwijzen naar het nummer van de betreffende modelovereenkomst.

Onze tip: Ga na of u gebruik kunt maken van de modelovereenkomsten die al zijn goedgekeurd en gepubliceerd door de Belastingdienst. U kunt anders uw eigen modelovereenkomst opmaken (eventueel met behulp van een jurist) en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

Het is verder belangrijk om, op het moment dat u met een modelovereenkomst werkt, goed in de gaten te houden dat de opdracht niet te veel gaat lijken op een dienstbetrekking. Immers soms kunnen onschuldige zaken zoals het laten dragen van bedrijfskleding, het laten bijwonen van alle teamvergaderingen en opname in mailingslijsten allemaal bij elkaar opgeteld toch doen laten geloven dat er sprake is van een dienstverband.

Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld:

- Advies op maat over hoe uw bedrijf het beste met modelovereenkomsten kan werken

- Beoordelen van een overeenkomst van een ZZP'er die u wilt inhuren

- Opstellen van een modelovereenkomst specifiek voor uw bedrijf

- Bezwaar en beroep tegen naheffingen van de belastingdienst

Vraag direct advies aan onze juristen >

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page