top of page

Arbeidscontract met uw nieuwe werknemer ondertekenen? Let dan even op deze 5 valkuilen.


Een arbeidscontract met uw nieuwe werknemer sluiten lijkt redelijk eenvoudig. Toch zien wij in de praktijk dat een aantal zaken geregeld mis gaan. Goed dus om even op de volgende valkuilen te letten voordat u het contract ondertekent:

1. Het contract is niet ondertekend door uw werknemer. Het lijkt logisch dat er altijd wordt ondertekend, maar toch worden er nogal eens mondelinge afspraken gemaakt over de werkzaamheden of de afspraken worden wel op papier gezet maar niet ondertekend. Let er op dat als u twee ondertekende exemplaren van het contract opstuurt naar uw werknemer, u een getekend exemplaar krijgt terug gestuurd. Lijkt basaal, maar dit gaat helaas nog wel eens mis. Bewijs dan achteraf maar eens dat er een overeenkomst was.

2. Gebruik het juiste contract. Zorg dat duidelijk is om wat voor contract het gaat en zorg dat de werkzaamheden ook aansluiten bij het contract. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld een arbeidscontract voor bepaalde tijd sluit, terwijl u beiden juist de intentie had om een freelance-contract te sluiten. Dit kan grote (financiële)gevolgen hebben voor beiden partijen.

3. Een onvolledig arbeidscontract. Veel arbeidscontracten zijn niet volledig en missen belangrijke afspraken. Belangrijke bedingen die er in ieder geval in moeten staan zijn: - functie van uw werknemer - datum van indiensttreding - duur van overeenkomst (bepaalde tijd/onbepaalde tijd) - de werktijden - de proeftijd en opzegtermijn - salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, salaris bij arbeidsongeschiktheid etc. - verzuim - reiskostenvergoeding/andere onkosten - vermelding CAO.

4. Let op de bijlagen. De werknemer moet de mogelijkheid hebben gehad om de overige voorwaarden waarnaar wordt verwezen in te zien, voorafgaand aan de ondertekening van het arbeidscontract. Bijvoorbeeld een personeelsreglement of een leaseautoregeling. Let er op dat er is getekend voor akkoord van de inhoud hiervan.

5. Het hanteren van een onjuiste opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is altijd één maand voor de werknemer. Voor de werkgever geldt een opzegtermijn die afhankelijk is van de duur van het dienstverband. U kunt als werkgever echter in het arbeidscontract schriftelijk van deze wettelijke opzegtermijn afwijken cq een langere opzegtermijn hanteren. Let wel: bij het hanteren van deze langere opzegtermijn voor uw werknemer wordt de opzegtermijn van u als werkgever ook verdubbeld.

Onze tip: Let er op dat het contract past bij de situatie met uw werknemer en zorg er voor dat het contract actueel is met inachtneming van de huidige wet- en regelgeving. En kijk voordat u ondertekent uiteraard nog even naar bovenstaande valkuilen.

U heeft hierover een vraag? Vraag direct advies aan onze juristen.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page