Franchisenemer worden? Lees dan deze 7 aandachtspunten voor een goed franchisecontract.


Geregeld ontvangen wij vragen van klanten over wat er nu wel of juist niet in een franchisecontract zou moeten staan.

Als franchisenemer wordt er juridisch gezien van u verwacht dat u voldoende onderzoek doet naar de financiële haalbaarheid van de franchise én van de juridische voorwaarden die in het franchisecontract staan.

In Nederland hebben wij contractvrijheid waardoor partijen -voor een groot deel- vrij zijn om de inhoud van een (franchise)contract te bepalen. Elk contract kan dus een andere inhoud hebben maar de opzet is vaak hetzelfde.

Wij willen dan ook graag een aantal belangrijke aandachtspunten, als het gaat om franchisecontracten, met u delen:

1. Vraag financiële gegevens op. Vraag informatie op bij de franchisegever, zoals jaarverslagen, winst- en verliesrekeningen, structuur van de onderneming en een exploitatiebegroting. Deze informatie is voor u als franchisenemer van groot belang om een beeld te krijgen van de financiële positie van de franchisegever én van de haalbaarheid van uw franchise. Laat eventueel zelf de prognoses opstellen op basis van de informatie die u heeft gekregen.

2. Zorg voor een goed beeld van al uw rechten en plichten. Wanneer het niet duidelijk is wat wordt overeengekomen kunt u uiteraard allereerst zelf kritisch (door)vragen. Zorg er voor dat u goed begrijpt waarvoor u tekent. De franchisegever moet u dan ook voldoende tijd geven om de overeenkomst door te nemen.