top of page

Franchisenemer worden? Lees dan deze 7 aandachtspunten voor een goed franchisecontract.


Geregeld ontvangen wij vragen van klanten over wat er nu wel of juist niet in een franchisecontract zou moeten staan.

Als franchisenemer wordt er juridisch gezien van u verwacht dat u voldoende onderzoek doet naar de financiële haalbaarheid van de franchise én van de juridische voorwaarden die in het franchisecontract staan.

In Nederland hebben wij contractvrijheid waardoor partijen -voor een groot deel- vrij zijn om de inhoud van een (franchise)contract te bepalen. Elk contract kan dus een andere inhoud hebben maar de opzet is vaak hetzelfde.

Wij willen dan ook graag een aantal belangrijke aandachtspunten, als het gaat om franchisecontracten, met u delen:

1. Vraag financiële gegevens op. Vraag informatie op bij de franchisegever, zoals jaarverslagen, winst- en verliesrekeningen, structuur van de onderneming en een exploitatiebegroting. Deze informatie is voor u als franchisenemer van groot belang om een beeld te krijgen van de financiële positie van de franchisegever én van de haalbaarheid van uw franchise. Laat eventueel zelf de prognoses opstellen op basis van de informatie die u heeft gekregen.

2. Zorg voor een goed beeld van al uw rechten en plichten. Wanneer het niet duidelijk is wat wordt overeengekomen kunt u uiteraard allereerst zelf kritisch (door)vragen. Zorg er voor dat u goed begrijpt waarvoor u tekent. De franchisegever moet u dan ook voldoende tijd geven om de overeenkomst door te nemen.

3. Aanbod versus kosten. Ga goed na welke diensten er worden aangeboden, zoals ondersteuning bij de marketing, bedrijfsvoering etc. Bereken daarbij wat u precies krijgt en wat u daarvoor moet betalen.

4. Wel of niet in bezit van bedrijfsruimte. Wanneer u de bedrijfsruimte in eigendom heeft moet u kritisch kijken naar een eventueel concurrentiebeding in het contract. Wanneer het contract wordt beëindigd en u mag door het concurrentiebeding in de bedrijfsruimte geen (vergelijkbare) activiteiten uitvoeren, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor u.

5. Beëindiging contract. Let op wat er in het contract staat over de beëindiging van het contract en de gevolgen daarvan. Denk hierbij aan het concurrentiebeding en aan artikelen over tussentijdse beëindiging van het contract. Vaak worden deze bepalingen gekoppeld aan (forse) boetebedingen.

6. Nederlands recht. Controleer of het contract van het Nederlands recht uitgaat. Vaak zal dit zo zijn als u in Nederland zaken doet. Wanneer echter de franchisegever ook in het buitenland opereert kan dit wel eens niet zo zijn. Bij eventuele geschillen kan dit dan vervelend uitpakken.

7. Geschillenbeslechting. Controleer welke procedure wordt ingezet bij een eventueel geschil (dispuut). Arbitrage is bijvoorbeeld een andere procedure dan mediation of een gang naar de rechter. Onderling kunnen de kosten van een procedure sterk verschillen.

Onze tip: Neem voldoende tijd om de overeenkomst door te nemen, vraag alle relevante gegevens op en doe grondig onderzoek naar wat er wordt aangeboden. Een succesvolle franchise begint met een goed onderzoek naar de haalbaarheid en de voorwaarden.

Lees ook de Nederlandse Franchise Code. Deze code bevat de gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. De code is in februari dit jaar in werking getreden en op dit moment wordt gekeken of deze ook wettelijk verplicht kan worden.

Wat kunnen u helpen met bijvoorbeeld:

- Een juridische beoordeling van de franchiseovereenkomst;

- Advies over de risico's en mogelijke aanpassingen van de overeenkomst;

- De onderhandeling over de juridische voorwaarden;

- Procederen bij geschillen over de franchiseovereenkomst.

Vraag direct advies aan onze juristen.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page