top of page

Wat houdt hoofdelijke aansprakelijkheid precies in?


Het komt regelmatig voor dat een ondernemer hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld. Reden om eens te bloggen over dit onderwerp, want wat houdt het nu precies in die hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijk aansprakelijk houdt in dat u persoonlijk kunt worden gedwongen om de gehele verplichting na te komen. Dit ondanks dat er wellicht ook nog andere schuldenaren/debiteuren in het spel zijn waarmee u samen de verplichting bent aangegaan. Maar let wel: wanneer u hoofdelijk aansprakelijk bent gesteld krijgt u daardoor wel weer regresrecht op deze andere schuldenaren/debiteuren. Dit betekent dat u het recht krijgt hun deel van de schuld (dat u immers betaald heeft aan de schuldeiser) alsnog bij deze schuldenaren/debiteuren terug te vorderen!

Een aantal voorbeelden waarin hoofdelijke aansprakelijkheid aan de orde is:

  • De vennoten van een vof;

  • De bestuurder van een rechtspersoon in bepaalde gevallen voor schulden van de rechtspersoon (bestuurdersaansprakelijkheid);

  • In een overeenkomst vastgelegd dat sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid;

  • Als eigenaar van een eenmanszaak bent u zowel privé als zakelijk aansprakelijk maar als u in gemeenschap van goederen trouwt, zijn u en uw echtgenoot/echtgenote samen ook nog eens volledig aansprakelijk!

Wat moet u nu doen als u een brief ontvangt waarin u hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld?

Ons advies is om eerst na te gaan of er überhaupt wel aansprakelijkheid bestaat voor hetgeen de andere partij stelt en of er daadwerkelijk sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij twijfel adviseren wij altijd een jurist in te schakelen om juridisch getouwtrek en onnodige kostenverhogingen (verder) te voorkomen.

Onze tip: Wanneer u hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt, is het over het meestal verstandig om een jurist in te schakelen. De jurist kan namelijk aan de hand van de wet inschatten of u aansprakelijk bent en zo ja: of dat wel een hoofdelijke aansprakelijkheid is. Hoe eerder u of uw jurist een goede juridische strategie opstelt, hoe beter de uitkomst van uw geschil zal zijn.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

HBO Juristen - Dé bedrijfsjuristen

Veel gelezen:

bottom of page