top of page

Aanbestedingen voor het MKB

Kan ik als MKB’er ook meedoen met een aanbesteding?

Overheden en semi-overheden moeten hun uitgaven als publieke instellingen verantwoorden. Zij moeten u als ondernemers dan ook eerlijke kansen bieden om voor hen te werken.

Voor opdrachten vanaf een bepaald drempelbedrag (meestal vanaf €144.000,-) moeten bedrijven uit de hele Europese Unie een gelijke kans krijgen. Dat wordt een Europese aanbesteding genoemd. Kleinere opdrachten kunnen via een onderhandse procedure of nationale aanbesteding worden gegund aan de ondernemers.

In dit blog gaan wij kort op de verschillen in van deze uiteenlopende procedures en wie mee kan doen.

Onderhands aanbesteden

Opdrachten tot ongeveer € 50.000,- kunnen, zoals dat heet: “enkelvoudig” worden aanbesteed. De overheid vraagt dan aan een ondernemer een offerte te maken. Bij iets grotere opdrachten (in elk geval boven de €50.000,-) kan de overheid 2 tot wel 5 ondernemers vragen een offerte op te maken. Dit wordt dan meervoudig onderhands aanbesteden genoemd.

Nationaal aanbesteden

Opdrachten die in elk geval onder de drempelwaarde (meestal € 144.000,- bij levering en diensten aan de centrale overheid, en € 221.000,- voor decentrale overheden) vallen, kunnen door de (semi) overheid aan de gehele Nederlandse markt worden aangeboden. Bij deze vorm kan ieder bedrijf meedoen, dus ook de MKB’er, mits u aan de voorwaarden die in de opdracht worden omschreven voldoet.

Europese aanbesteding

Opdrachten vanaf een bepaald bedrag moeten Europees worden aanbesteed. Voor de meeste producten en diensten is dat een bedrag van €144.000,- (centrale overheid) dan wel €221.000,- (decentrale overheid). De Europese richtlijn somt echter een volledige lijst van de drempelbedragen voor het Europees aanbesteden op. Een overheidsopdracht die boven dit drempelbedrag uitkomt, moet Europees worden aanbesteed. Iedere ondernemer in de EU die denkt kans te maken, kan zich in principe inschrijven en de aanbesteding doorlopen.

Misschien denkt u nog steeds dat u als MKB’er geen kans maakt op opdrachten van de gemeente, provincie waterschap of het Rijk omdat dit slechts iets is voor multinationals? Dat klopt dus zeker niet. Grotere opdrachten worden in de praktijk namelijk nog vaak nationaal aanbesteed. Dit betekent dat elk Nederlands bedrijf een offerte kan insturen en kans maakt! U kunt dus zelfs meedoen als het gaat om een nationale of een Europese (openbare) aanbesteding, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Onze tip: Meedingen (zoals dat heet) aan een aanbesteding als MKB’er is dus wel degelijk een optie. Echter let wel: het vergt een goede voorbereiding, een lange adem en vooral incasseringsvermogen. U zult dus goed moeten nagaan of het echt zinvol is om mee te doen en of u aan alle voorwaarden voldoet.

Wanneer u vragen heeft omtrent deze voorwaarden en/of de regelgeving met betrekking tot aanbestedingen, staan wij graag voor u klaar. Neem contact op met onze experts voor een eerste kennismaking.

Het team van HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page