top of page

Wat doet u als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld?

Aansprakelijkstelling ontvangen?

Het overkomt vrijwel ieder bedrijf vroeg of laat wel een keer dat een klant of leverancier een brief stuurt waarin uw bedrijf aansprakelijk wordt stelt. Bijvoorbeeld omdat deze vindt dat u niet netjes heeft gehandeld of te laat heeft geleverd. Vaak wordt er dan verzocht om de fout te herstellen of een schadevergoeding te betalen.

Klopt het wel?

Zo'n aansprakelijkstelling is lang niet altijd terecht. Het is daarom zaak dat u allereerst bekijkt of de stelling van deze partij op waarheid berust en of deze helder is gemotiveerd. Ook een schadebedrag kan niet zomaar uit de lucht komen vallen.

In de wet (en uitspraken van de rechter) is bepaald in welke gevallen u aansprakelijk kunt worden gesteld. Bovendien moet het schadebedrag in verhouding staan tot de schade. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op een duidelijke onderbouwing van het schadebedrag. Bovendien kan het zijn dat uw aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden is uitgesloten of beperkt.

Dit kunt u doen:

Wanneer de aansprakelijkstelling onterecht is kunt u deze met een brief weerleggen. Hierin wijst u de aansprakelijkheid (en de eventuele schadevergoeding) af. Wij adviseren u in elk geval in deze brief op te nemen dat:

  • De aansprakelijkheid nadrukkelijk wordt afgewezen, waarbij u de redenen hiervoor helder uiteen zet. U schrijft dat u de aansprakelijkheid niet erkent en dat de geleden schade niet aan u kan worden verweten.

  • De gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen doordat er geen causaal verband bestaat tussen de schade en de schadevergoeding en/of de schade niet aan u te verwijten is of is uitgesloten in uw algemene voorwaarden.

  • U een kopie van de brief naar uw aansprakelijkheidsverzekeraar stuurt (mits u een dergelijke verzekering heeft). Uiteraard kunt u ook aangeven een kopie te sturen naar uw jurist of deze de brief namens u laten versturen.

Tenslotte schrijft u in deze brief dat u de brief ook per aangetekende post verstuurt zodat u zeker weet dat de brief (op tijd) wordt ontvangen.

Onze tip.

Ga eerst na of de aansprakelijkstelling terecht is. Zo niet, dan weerlegt u

dit zelf in een brief of schakelt een jurist in die dit voor u doet. Is de aansprakelijkstelling wel terecht? Controleer dan of het schadebedrag goed is onderbouwd en in verhouding staat met de schade. Twijfelt u of wenst u hulp bij het opstellen van een brief? Ook hierbij staan wij graag voor u klaar.

HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page