top of page

Verkoop uw bedrijf veilig met deze belangrijke juridische tips.


U wilt uw bedrijf verkopen? Dan komen er allerlei fiscale, boekhoudkundige en juridische vragen op u af. Vandaag willen wij eens nader ingaan op de juridische aspecten van een bedrijfsoverdracht.

Er zijn een aantal belangrijke juridische aandachtspunten om rekening mee te houden bij een overdracht van een bedrijf. Wij hebben voor u de belangrijkste uiteen gezet:

Mededelingsplicht van de verkoper versus de onderzoeksplicht van de koper.

Als verkoper heeft u een sterke mededelingsplicht om de juiste informatie te verschaffen aan de koper. U mag kort gezegd geen belangrijke zaken verzwijgen of zaken mooier voordoen dan ze werkelijk zijn.

De koper daarentegen dient ook te onderzoeken wat hij nu precies koopt, vaak met hulp van specialisten zoals een accountant en een jurist.

Intentieovereenkomst

Of u nu koper of verkoper bent, het is beter om de overdacht en de onderhandelingen niet alleen te doen.

Vaak wordt in de beginfase namelijk al een intentieovereenkomst ondertekend. Hierin leggen partijen hun afspraken om tot overname en overdracht over te gaan vast. De (voorlopige) overnamesom wordt samen met de overige voorwaarden van de koop vastgelegd. Ook kan meteen worden vastgelegd wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn als de andere partij onverwacht de onderhandelingen afbreekt.

Due diligence

Na ondertekening van de intentieovereenkomst begint vaak het due diligence onderzoek (boekenonderzoek ofwel het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming) plaats. Tijdens dit onderzoek worden ook alle belangrijke overeenkomsten die het bedrijf gesloten heeft beoordeeld op mogelijke juridische risico's. Hierna wordt de definitieve overeenkomst tot overdracht opgesteld.

Welke transactie kies u? Activa passiva transactie of aandelen transactie?

Bij een activa passiva transactie verkoopt een bedrijf (meestal een deel van) haar bezittingen en schulden. Vaak worden in dit geval de machines, voorraden, inventaris, het personeel en zaken als leasecontracten overgenomen door het nieuwe bedrijf. De banktegoeden, debiteuren, crediteuren en bankschulden worden echter vaak niet overgedragen maar worden in de praktijk alsnog door de verkopende partij rechtstreeks geïnd of voldaan.

Bij een aandelentransactie worden de aandelen in het te verkopen bedrijf verkocht. Alles (alle bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen, contracten met leveranciers, personeel en afnemers, licenties en vergunningen, schulden aan de belastingdienst) gaan over. Er vindt aldus eigenlijk alleen een wisseling plaats van de aandeelhouder.

Het is dus van belang om te overwegen wat men nu precies wil (ver)kopen en dit vervolgens met de juiste transactie te doen.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Een verhuurder moet in principe akkoord gaan met de overname van het huurcontract door een nieuwe huurder van de betreffende bedrijfsruimte. Gaat de verhuurder niet akkoord, dan kan de verkoper bij de rechter vorderen dat de verhuurder het huurcontract alsnog onder gelijke condities overdraagt aan de koper. De rechter beoordeelt dan of er een zwaarwegend belang aan de zijde van de verhuurder bestaat.

Personeelsovername. Bij een activa passiva transactie gaat het personeel over op de koper in geval van ‘overgang van onderneming’ en worden de rechten en plichten van de betrokken medewerkers zoveel mogelijk behouden. Dit geldt alleen wanneer de identiteit van de onderneming bewaard blijft, dus als de vaste activa, handelsnaam, klantenregisters, administratie, etc. worden overgenomen. In principe behouden de werknemers dan na de overdracht dezelfde rechten als voorheen.

Onze tip: Bij een bedrijfsovername komen veel juridische aspecten kijken. Het belangrijkste is nog om een keuze te maken tussen de 2 transacties zoals hierboven omschreven. De aandelentransactie heeft daarbij als voordeel dat alles wordt overgedragen middels één notariële akte. Bij een activa passiva transactie moet goed worden vastgelegd wat wel of niet wordt overgedragen.

Heeft u vragen en/of hulp nodig bij een bedrijfsovername? Schroom dan niet uw juridische vraag vrijblijvend aan ons te stellen. Wij staan u tevens graag bij, bij de onderhandelingen of de overdracht zelf.

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page