Waarom een calamiteitenplan voor datalekken?


In ons vorige blog schreven wij al over datalekken en het zoveel mogelijk voorkomen hiervan. Hoeveel preventieve maatregelen u ook neemt, een datalek is helaas nooit helemaal te voorkomen. Om deze reden is het van uiterst belang te beschikken over een calamiteitenplan voor datalekken.