top of page

Hoe kan ik onder een contract uitkomen?


Als ondernemer moet u van alle markten thuis zijn, dus bent u natuurlijk ook met allerlei randzaken bezig zoals zelf contracten sluiten met zakenpartners en/of leveranciers. Het komt in de praktijk helaas geregeld voor dat een ondernemer te snel een contract ondertekent en hier achteraf spijt van heeft. Want dan blijkt toch dat het contract mooier was op papier dan in de praktijk. Kunt u dan nog wel zo gemakkelijk onder dit contract uit? Wat zijn uw kansen? Laten we eens kijken welke opties er zijn om onder een contract uit te komen.

Opzegging van het contract

Opzegging van een contract is niet in de wet geregeld, behalve wanneer het gaat over specifieke contracten zoals een huur- of arbeidscontract.

Vaak staat er in het contract dat u heeft gesloten en/of de bijhorende algemene voorwaarden iets over het opzeggen, meestal staat er dan dat u een boete moet moet betalen. Dit mag in principe op basis van de kleine letters wel aan u worden gevraagd echter moet de vergoeding in verhouding staan met de opzegging.

Wanneer er niets is afgesproken over de opzegging in het contract en/of algemene voorwaarden zult u toch een zwaarwegende reden moeten hebben om het contract te beëindigen en een redelijke opzegtermijn in acht moeten nemen.

Ontbinding van het contract

De tweede mogelijkheid is de ontbinding van het contract. Dit is aan de orde als de andere partij zijn afspraken niet nakomt. De tekortkoming moet dan wel tijdelijk of blijvend van aard zijn, of er moet sprake zijn van verzuim. Ook moet het niet-nakomen van de afspraken in verhouding zijn met de ontbinding van het contract.

Met andere woorden: de ontbinding moet gerechtvaardigd zijn omdat de afspraken van uw wederpartij niet worden nagekomen. Bij een ontbinding moeten de geleverde zaken en de betaalde koopsom worden geretourneerd.

Let op: de ontbinding moet schriftelijk, het liefst per aangetekende brief of in een procedure bij dagvaarding (procedure via de rechter).

Vernietigen van het contract

Een derde mogelijkheid is de vernietiging van het contract. Dit speelt bijvoorbeeld als u achteraf kunt aantonen dat u eigenlijk helemaal geen contract wilde afsluiten. Bijvoorbeeld als iemand u verkeerd heeft ingelicht of heeft misleid. Alleen als u dit kunt bewijzen, kunt u het contract laten vernietigen. Bij een succesvolle vernietiging wordt het contract geacht nooit te hebben bestaan. Vernietiging kan zowel schriftelijk via een aangetekende brief als in een procedure bij de rechter.

Onze tip: U kunt in principe niet zomaar onder een contract uit. Maar dat kan wel als 1) de andere partij de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kunt u dus ontbinden, of 2) als er sprake was van bijvoorbeeld bedrog, bedreiging of misleiding, dan kunt u het contract vernietigen als u dit kunt bewijzen.

Kijk wel altijd eerst het contract en de algemene voorwaarden goed na om om te weten wat er over (tussentijdse) opzegging en ontbinding is afgesproken. Immers bij een onterechte ontbinding loopt u het risico een aanzienlijke schadevergoeding te moeten betalen.

Heeft u hierover een vraag of loopt u ergens anders tegenaan? Vraag direct advies aan onze juristen, wij helpen u graag.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page