top of page

Dagvaarding ontvangen, wat nu?


Uiteraard is het niet te hopen dat u een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder ontvangt. Maar als dit een keer gebeurt, weet u dan wat u moet doen? Omdat wij deze vraag met enige regelmaat krijgen, gaan wij hier deze week graag wat dieper op in.

Dit zijn de vier belangrijkste stappen die u moet nemen wanneer u een dagvaarding ontvangt:

1. Ga na wie u heeft gedagvaard. Dit kunt u al bovenaan op de eerste pagina van de dagvaarding terugvinden. Ga na of deze partij inderdaad een onopgelost geschil met u of uw bedrijf heeft. Onderzoek ook of u in de juiste vorm bent gedagvaard (uw bedrijf, de juiste BV, of u als natuurlijk persoon). Wanneer dit laatste namelijk niet klopt, kan het zomaar zijn dat de dagvaarding nietig is en er op dat moment geen verder proces komt.

2. Ga na wanneer u dient te verschijnen en in welke rechtbank. Ook dit vindt u terug op de eerste pagina. Hier staat vermeld op welke plaats, dag en tijdstip u dient te verschijnen. Staan deze gegevens er namelijk niet of niet duidelijk in, dan kan er tevens sprake zijn van een nietige oftewel een ongeldige dagvaarding. De procedure zal dan op dat moment niet worden voortgezet omdat de partij die de dagvaarding heeft opgesteld een fout heeft gemaakt.

3. Bij twijfel of na bovengenoemde stappen: schakel een jurist/advocaat in. Overigens is het zo dat wanneer u voor de kantonrechter moet verschijnen u niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen. U mag een dergelijke procedure geheel zelf voeren.

4. Controleer of u persoonlijk naar de rechtbank moet gaan of schriftelijk moet reageren. Wanneer u besluit de zaak zelf (zonder juridische ondersteuning) te doen, dan kunt u in de dagvaarding zien vóór welke datum u dient te reageren. U kunt persoonlijk naar de kantonrechter gaan om mondeling verweer te voeren. Gebruikelijker is echter dat u schriftelijk verweer voert tegen hetgeen in de dagvaarding is gesteld.

Let wel op. Wanneer u niet tijdig actie onderneemt en de termijn in de dagvaarding laat verstrijken, wordt hetgeen in de dagvaarding gesteld is in de meeste gevallen ‘automatisch’ toegewezen. U ontvangt dan een zogeheten verstekvonnis waarin wordt aangegeven dat u heeft verloren door niet (tijdig) te reageren. Bovendien zult u dan ook de kosten moeten betalen. U heeft op dat moment nog wel een allerlaatste mogelijkheid alsnog te reageren op de dagvaarding door in verzet te komen. Ook dit dient echter weer binnen een bepaalde termijn te gebeuren.

Onze tip: Wanneer u een dagvaarding ontvangt is het dus belangrijk meteen actie te ondernemen omdat een procedure nu eenmaal gepaard gaat met veel regels en termijnen. Ga na of het zinvol is om de zaak voor de rechter te laten komen. Is dat niet zo, neem dan contact op met de tegenpartij om een regeling te treffen. Klopt er volgens u helemaal niets van de dagvaarding maar heeft u juist nog iets tegoed van de andere partij? Ga dan in de tegenaanval met een tegenvordering.

Wilt u vrijblijvend met onze juristen overleggen over de juiste aanpak? Dan staan wij uiteraard voor u klaar: Maak nu kennis met onze juristen.

Het team van HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page