Datalekken voorkomen en de meldplicht


Volgens de nieuwe privacywet AVG geldt er een meldplicht voor datalekken.

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van de persoonsgegevens.