top of page

Heb ik een cyberverzekering nodig?


Door de nieuwe privacywetgeving, de AVG, wordt de aansprakelijkheid voor het lekken of verliezen van data nu nog meer neergelegd bij u als ondernemer. De gestolen data van uw bedrijf kan namelijk voor veel geld doorverkocht worden of met de data wordt identiteitsfraude gepleegd. De gedupeerden kunnen uw bedrijf vervolgens aansprakelijk stellen voor de schade die zij daardoor lopen.

Behalve financiële schade waar u als ondernemer aansprakelijk voor kunt worden gesteld kan de betreffende data ook onbruikbaar worden door een cyberaanval. Maar denk ook maar eens aan reputatieschade van uw eigen bedrijf.

Is het dus verstandig om een verzekering af te sluiten in het kader van het cyberrisico of bent u er wellicht al door een andere verzekering voor verzekerd?

De meeste verzekeringen sluiten zuivere vermogensrisico’s uit. Op bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is zuivere vermogensschade meeverzekerd, echter het cyberrisico wordt vaak uitgesloten.

Veel verzekeraars proberen er nu op in te spelen door een aparte cyberrubriek aan te bieden. Dit betekent overigens wel dat u extra premie moet gaan betalen om dit te laten verzekeren.

Betekent dit dat u als ondernemer noodgedwongen bent zo’n verzekering af te sluiten? Nee, de risico’s moeten per bedrijf worden ingeschat en daarbij ligt het er ook aan of u te maken heeft met erg vertrouwelijke gegevens (lees: bijzondere persoonsgegevens die ernstige schade kunnen opleveren wanneer deze op “straat” komen te liggen).

De afweging zal dus steeds per bedrijf en bedrijfsvoering moeten worden gemaakt. Dit geldt net zoals bij andere verzekeringen die u afsluit als ondernemer.

Wel adviseren wij u uw bedrijfsvoering AVG proof te maken zodat de kans op schade door cyberaanvallen en/of datalekken worden geminimaliseerd.

Onze tip: Ga na of uw bedrijf al AVG proof is waardoor de kans op schade door cyberaanvallen en/of datalekken worden geminimaliseerd, wij schreven eerder over de 10 stappen die u moet zetten. Ga vervolgens na hoeveel risico uw bedrijf loopt en informeer bij uw verzekeraar naar de cyberrubriek.

Wilt u hier meer over weten of wilt u graag een jurist spreken over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze ervaren juristen op gebied van de AVG wetgeving.

Wij staan voor u klaar!

Het team van HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page